Læringsbiblioteket er en database med oppsummert forskning om hvordan ulike former for digitalisering av utdanning bidrar til studenters læring. Her finner du en systematisk sammenstilling av den internasjonale kunnskapen på feltet.

Finn artikler som er relevante for deg ved å velge kategorier i toppmenyene, eller bruk fritekstsøkefeltet. I tillegg til en lenke til artiklene, finner du et sammendrag og en kort vurdering av artiklenes kvalitet og relevans.

Læringsbiblioteket er under utvikling og inntil videre begrenset til helsefag.