Andre ressurser

På denne siden vil du finne lenker til annen litteratur og andre ressurser enn det som inkluderes i selve Læringsbiblioteket. 

Rapporter

European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) (2018) The Envisioning Report for Empowering Universities. URL: http://empower.eadtu.eu/images/report/The_Envisioning_Report_for_Empowering_Universities_2nd_edition_2018.pdf

Kunnskapsdepartementet (2017): Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren. URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsstrategi-for-universitets–og-hoyskolesektoren—/id2571085/

Kunnskapssenter for utdanning (2018) Learning and teaching with technology in higher education-a systematic review. URL: https://www.uis.no/forskning-og-ph-d/forskningssentre/kunnskapssenter-for-utdanning/kunnskapsoversikter-og-forskningsrapporter/learning-and-teaching-with-technology-in-higher-education-article133609-25857.html

Aktuelle nettsteder

Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE) https://www.slate.uib.no/

Digital innovasjon i undervisning ved OsloMet (DIGIN) https://blogg.hioa.no/digin/

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) https://www.diku.no/

JISC guides for getting the best from digital technologies https://www.jisc.ac.uk/guides

Kunnskapssenter for utdanning https://www.uis.no/forskning-og-ph-d/forskningssentre/kunnskapssenter-for-utdanning/om-kunnskapssenteret/

MOOCAHUSET OsloMet https://moocahuset.no/