An integrative review of the impact of mobile technologies used by healthcare professionals to support education and practice

Publikasjonsår : 2016 | Innleggsdato: 2021-03-08
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne undersøkt forskningen som er gjort på bruk av mobiltelefoner i utdanning og praksis i helseprofesjonene. Selv om artikkelen har mye fokus på bruk av mobil teknologi i arbeidssammenheng, har de inkludert studier som er gjort på studenter og har også egne avsnitt som handler om utdanning. Forfatternes hovedkonklusjon er at det trengs mer forskning på området.

Forfattere: Guo P, Watts K, Wharrad H
År: 2016
Kilde: Nursing Open, 3(2):66–78
Sammendrag:

Aim: The aim of this study was to provide evidence of the impact of mobile technologies among healthcare professionals in education and practice settings. 

Design: Integrative literature review. 

Methods: Electronic databases including MEDLINE, CINAHL, PsycINFO, EMBASE, ERIC and Web of Science were searched for papers published between 2002–2012. Quantitative studies were critically evaluated based on Thomas et al.’s framework, while the consolidated criteria for reporting qualitative research was used to appraise the rigour of the qualitative studies. 

Results: Seventeen quantitative and three qualitative studies were included. The findings suggest a largely positive influence of mobile technologies on various clinical practice and educational outcomes. However, robust evidence was limited. Use of mobile technologies in health care are associated with improvements in access to information, accuracy and efficiency, evidence‐based decision making at the point of care and enhancement in performance, confidence and engagement in different contexts. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er tilsynelatende utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært forholdsvis tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Inklusjons- og eksklusjonskriterier er beskrevet på en grei måte og de ulike stegene i søkeprosessen er dokumentert blant annet med en figur. Selve søket er gjennomført i 2012 og selv om artikkelen er publisert i 2016 betyr det at artikkelen ikke har med den nyeste forskningen på området da publisering skjedde. Forfatterne har vurdert kvaliteten på både de kvantitative og de kvalitative studiene som er inkludert. Det var ikke mulig å gjennomføre noen meta-analyse og forfatterne har derfor oppsummert funnene deskriptivt.

Tekniske verktøy:
Didaktikk: