Flipping the Graduate Nursing Classroom: An Integrative Review

Publikasjonsår : 2020 | Innleggsdato: 2020-12-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten undersøker forfatterne hvilke effekt flipped classroom har på sykepleiestudenter på master og PhD og hvordan studenter og forelesere vurderer undervisningsmetoden. Forfatterne finner kun fem relevante studier og konklusjonen er derfor at det trengs mer forskning på disse studentene. Samtidig mener forfatterne at flipped classroom viser et potensial til å bedre studenttilfredshet og læring.   

Forfattere: Oliver R, Luther L
År: 2020
Kilde: Journal of Nursing Education, 59(6):305-310
Sammendrag:

BACKGROUND: This integrative review examined whether academic performance and student satisfaction increased in graduate nursing students when using a flipped classroom (FC) modality compared with traditional classroom methods. The FC model is an instructional design in which students perform traditional learning activities at home via an online platform in preparation for performing higher order in-class activities. This model has been proven efficacious in many disciplines but has been studied only recently in graduate nursing education. 

METHOD: A literature search identified five articles. Articles were evaluated, and themes were identified. 

RESULTS: Articles were analyzed for rigor using standards outlined by Shavelson and Towne. No one operational definition of an FC was identified in graduate nursing education. Most studies reported positive trends in student performance; however, student and faculty satisfaction varied. 

CONCLUSION: Current evidence on FC in graduate-level nursing education demonstrates an overall lack of rigor. The FC model has been inconsistently operationalized in graduate-level nursing, prohibiting comparison among studies. This limits the ability of evidence-based experts to reproduce studies. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært forholdsvis tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Forfatterne har imidlertid kun søkt i databasen CINAHL noe som betyr at relevante studier kan ha blitt utelatt. Det er foretatt en kvalitetsvurdering av de inkluderte studiene og denne brukes som en del av tolkningen av resultatene.   

Utdanning:
Tekniske verktøy: