Integrative Review of Blogging: Implications for Nursing Education

Publikasjonsår : 2014 | Innleggsdato: 2018-11-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

Interessant artikkel om bruk av blogging som supplement til tradisjonell undervisning. De selekterte artiklene omhandler ulike helsefag, deriblant sykepleie, farmasi og medisin, men også ingeniører, handelsfag og museumsfag. De fleste artiklene er fra USA. Artikkelen får fram potensialet og noen forutsetninger for at blogging skal bidra til økt læring og også noen begrensninger, men blant annet på grunn av stor variasjon mellom inkluderte artikler viser oversikten ikke til effekt av bruk av blogg i undervisningen. Behovet for eksperimentelle og komparative studier understrekes.

Forfattere: Garrity MK, Jones K, VanderZwan KJ, de la Rocha AB, Epstein I.
År: 2014
Kilde: Journal of Nursing Education, 53(7):395-403
Sammendrag:

This integrative review explores the question, ‘What is known about blogging as a pedagogical tool in nursing education?’ The qualitative methods of this review are based in social constructivism and collaborative learning principles. Results of a literature search that used inclusion and exclusion criteria identified 15 articles, five of which were related to nursing. Deductive analysis was focused on capturing data under three broad themes that reflect collaborative learning principles with respect to blogging and microblogging. These themes include (a) learning occurs through dialogue and collaboration, (b) learning involves challenging opportunities that stimulate learner engagement, and (c) learning is a social process. Analysis indicates that blogging has the potential to enhance knowledge acquisition, provide stimulating learning opportunities, and recognize the social aspects of learning. However, further research is needed to fully understand the development, implementation, and evaluation of blogging on student knowledge acquisition in nursing education.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Dette er en integrative review. Klar problemstilling, men ingen klare overordnete inklusjon og eksklusjonskriterier. Uten ytterligere informasjon er det svært tenkelig at relevante artikler ikke har blitt identifisert. Uten ytterligere informasjon er det svært tenkelig at relevante artikler ikke har blitt identifisert. I metodedelen redegjøres det greit for databaser, avgrensning i tid og språk. Eksempler på søkeord og inklusjons, eksklusjonskriterier og videre håndtering av inkluderte artikler er beskrevet, men kun relativt overfladisk. Forfatterne selv påpeker mangelen av gode eksperimentelle studier, noe som antakelig har påvirket hvordan denne oversikten har håndtert inkluderte studier. De inkluderte studiene er presentert både i en tabell og i teksten. Studienes metodiske fremgangsmåte er beskrevet, men det er ikke presentert noen kvalitetsvurdering ut over dette. Det er heller ikke opplyst om flere av forfatterne uavhengig av hverandre har foretatt screening og dataekstraksjon. Artikkelen bidrar først og fremst til en oversikten over relevante studier, snarere enn dokumentasjon av effekt av ulike undervisningsmetoder.

Tekniske verktøy:
Utdanningsnivå: