Roles and research trends of flipped classrooms in nursing education: a review of academic publications from 2010 to 2017

Publikasjonsår : 2019 | Innleggsdato: 2020-12-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne fokusert på bruken av flipped classroom i sykepleierutdannelse. De er interessert i hvilke læringsstrategier og tekniske verktøy som er undersøkt i forskningslitteraturen som en del av læringen før, i og etter klasseromsundervisning. Basert på det de finner foreslår de hva det bør forskes mer på, men også hvilke verktøy som kan være gode å bruke i undervisning ved bruk av flipped classroom 

Forfattere: Chung CJ, Lai CL, Hwang GJ
År: 2019
Kilde: Interactive Learning Environments
Sammendrag:

This study reviewed the published papers on the flipped classroom in nursing education from 2010 to 2017, and tabulated the collected data from various aspects: “before-class stage/ in-class stage/ after-class stage learning strategies,” “application domains,” “research issue,” “participants,” “research methods,” and “nationalities” based on a theoretical framework. It was found that basic level of flipped classroom mode was frequently used in nurse education; that is, guiding students to watch instructional videos before class, and conducted discussion or practicing in the class. On the other hand, several effective strategies, such as Mindtools and game-based learning, were seldom adopted; in addition, several important educational issues, such as learning behavior, were not investigated in flipped nursing education research. It was also found that most of the studies did not design after-class activities to engage students in organizing and applying what they had learned from multiple units in a project-based task. Accordingly, several suggestions for future studies are proposed.  

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er tilsynelatende utarbeidet på en god måte, men forfatterne kunne vært enda tydeligere på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. De har også kun søkt i en database – Scopus – noe som innebærer risiko for at relevante artikler har blitt utelatt. Det gjøres ingen metodologisk vurdering av de inkluderte studiene da målet er å plassere de inkluderte studiene inn i forfatternes kodeskjema.  

Utdanning:
Tekniske verktøy:
Utdanningsnivå: