A flipped classroom model in higher education: a review of the evidence across disciplines

Publikasjonsår : 2020 | Innleggsdato: 2020-12-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne undersøkt bruken av flipped classroom i ulike universitetsfag. Det er således en bredt anlagt studie, men resultatene fra de ulike universitetsfagene oppsummeres og sammenlignes. Helseutdanningene er en egen kategori og forfatterne peker på interessante forskjeller og utfordringer mellom de ulike universitetsfagene.   

Forfattere: Al-Samarraie H, Shamsuddin A, Alzahrani AI
År: 2020
Kilde: Educational Technology Research and Development, 68(3):1017-1051
Sammendrag:

The recent movement to integrate the flipped classroom model into higher education has resulted in significant changes that affect both teaching and learning practices in different ways. After almost a decade of research on the flipped classroom model, different emergent outcomes have been reported in a domain specific context. To gain a comprehensive understanding of the flipped classroom implementation in a university context, a review of the literature on the use of flipped classroom in a university context was conducted. This study was guided by interpreting the previous research findings according to the domain of utilization, opportunities, challenges, and extensions to the conventional flipped classroom model. This study found that the utilization of flipped classroom in various disciplines is mainly advocated to promote students’ engagement, metacognition, attitude, performance, understanding, and achievement, as well as other learning outcomes. The key challenges of this method, shared across all disciplines, were devoted to the length of the video/digital materials and time required for instructors to prepare the learning materials and for students to master it. Recommendations for policy makers and other crucial insights for the future studies were highlighted. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er tilsynelatende utarbeidet på en god måte og forfatterne er forholdsvis tydelige på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Forfatterne foretar en kvalitetsvurdering av de inkluderte artiklene men det er uklart om denne vurderingen har noen konsekvenser for analysen i artikkelen. Artikkelen inneholder en nyttig tabell over muligheter og utfordringer med flipped classrom i de ulike universitetsutdannelsene. 

Tekniske verktøy: