The State of Knowledge Regarding the Use of Simulation in Pre-Licensure Nursing Education: A Mixed Methods Systematic Review

Publikasjonsår : 2018 | Innleggsdato: 2021-02-26
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

Artikkelen gir en grei oversikt over forskning på ulike former for simulering innenfor sykepleierutdanning, og flertallet av artiklene omhandler høy-nivå simulering (high-fidelity)Den redegjør for noen generelle erfaringer, men det konkluderes med at det verken er grunnlag for å konkludere med at simulering er bedre eller dårligere egnet for læring enn andre typer laboratorieundervisning. Dette er et viktig funn og artikkelen avsluttes med en rekke spørsmål for fremtidig forskning.

Forfattere: Olson, J K, Paul, P, Lasiuk, G, Davidson, S, Wilson-Keates, B, Ellis, R, Marks, N, Nesari, M, Savard, W
År: 2018
Kilde: International Journal of Nursing Education Scholarship, 15(1)
Sammendrag:

This project is a mixed-methods systematic review on the use of simulation in pre-licensure nursing. This research question guided this review: What is the best evidence available upon which to base decisions regarding the use of simulation experiences with pre-licensure nursing students? Searches of CINAHL Plus with Full Text, MEDLINE, and ERIC were performed to identify relevant literature. These searches yielded 1220 articles. After duplicates were removed and titles and abstracts were reviewed for relevance to the inclusion criteria, the remaining 852 articles were independently assessed for quality by pairs of researchers. Forty-seven articles were retained. Findings were grouped into research using high-, medium-, and low-fidelity simulations and a group where researchers included several or all types of simulation. The conclusion is that insufficient quality research exists to guide educators in making evidence-based decisions regarding simulation. More rigorous and multi-site research is needed.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Dette er en mixed-method systematisk review. Hensikten med artikkelen er klar: å vurdere forskningsartikler om bruk av simulering i sykepleierutdanning og identifisere retning for sykepleierutdanningen og fremtidig forskning. Inklusjons- og eksklusjonskriteriene er beskrevet i teksten. Hvilke databaser det er søkt i samt de ulike stadiene i inklusjons- og eksklusjonsprosessen er beskrevet i tekst, men det er ikke presentert noe flytdiagram. To medlemmer av teamet var involvert i vurderingen av hver av artiklene og «Critical Appraisal Skills Program» ble brukt. Prosessen endte opp med 47 artikler. Det er skilt mellom artikler som fokuserer på høyt, medium og lavt nivå for simulering, samt studier som fokuserte på flere av disse. 27 and de 47 artiklene omhandlet høynivå-simulering (high-fidelity). Resultatene fra studiene er oppsummert i teksten, men det er ingen oversikt eller tabell som redegjør for de enkelte studiene. Det redegjøres ikke for kvalitetsvurdering av de enkelte studiene, men det oppsummeres at kvaliteten på studiene gir svakt grunnlag for å vurdere evidensen. De fleste studiene er kvalitative, og det er ikke gjort forsøk på å oppsummere resultatene statistisk.

Utdanning:
Tekniske verktøy:
Utdanningsnivå:
Didaktikk: