A systematic review of selected evidence on improving knowledge and skills through high-fidelity simulation

Publikasjonsår : 2012 | Innleggsdato: 2021-02-26
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten undersøker forfatterne hvilke effekt bruk av high-fidelity simulering i sykepleie- og medisinstudiet har på kunnskap og ferdigheter. Forfatterne finner at high-fidelity simulering har positiv effekt på kunnskap og ferdigheter. Imidlertid peker forfatterne på at de fleste inkluderte studiene har lav metodologisk kvalitet og at det derfor er behov for flere studier av god kvalitet med større utvalg for å kunne konkludere.

Forfattere: Yuan HB, Williams BA, Fang JB, Ye QH
År: 2012
Kilde: Nurse Education Today, 32(3):294–298
Sammendrag:

A systematic review of the evidence published between 2000 and 2010 was undertaken using the following databases: CINAHL, ProQuest, MEDLINE, Science Direct, OVID and Chinese Academic Journal. Empirical studies determining the effects of high-fidelity simulation on knowledge and skills in nursing or medical education were considered. As a result, nine English and seventeen Chinese studies were retrieved. They included sixteen randomized controlled trails (RCTs), one nonrandomized-controlled trial, and nine quasi-experimental studies. The high-fidelity simulation did enhance the scores on knowledge and skill exams but its contribution to objective structured clinical evaluation is mixed. The majority of reviewed RCTs are of low methodological quality. It is necessary to conduct additional RCTs with larger sample sizes to determine whether performance can be enhanced by high-fidelity simulation. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er tilsynelatende utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært forholdsvis tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Forfatterne kunne med fordel gitt en tydeligere definisjon av hva de legger i begrepet high-fidelity simulering, og beskrevet de ulike stegene i søkeprosessen mer utfyllende. Det er kun studier som egner seg til inkludering i meta-analyse som er inkludert i artikkelen. Forfatterne foretar en kvalitetsvurdering av de inkluderte studiene.

Utdanning:
Tekniske verktøy:
Utdanningsnivå:
Didaktikk: