Effectiveness of Online Cancer Education for Nurses and Allied Health Professionals; a Systematic Review Using Kirkpatrick Evaluation Framework

Publikasjonsår : 2019 | Innleggsdato: 2021-03-07
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne undersøkt effekten av e-læring om kreft for sykepleiestudenter og andre helsefagstudenter. Forfatterne finner blant annet at forskningsgrunnlaget for å konkludere om hvorvidt e-læring er effektiv er svakt, og at forskningen i stor grad fokuserer på opplevelser og tilfredshet i stedet for mer konkrete kvantitative data og pasientrelaterte utfallsmål. De mener derfor at det bør forskes mer på området.   

Forfattere: Campbell, K., Taylor, V. & Douglas, S.
År: 2019
Kilde: Journal of Cancer Education, 34:339–356
Sammendrag:

Embedding online learning within higher education can provide engaging, cost-effective, interactive and flexible education. By evaluating the impact, outcomes and pedagogical influence of online cancer and education, future curricula can be shaped and delivered by higher education providers to better meet learner, health care provider and educational commissioners’ requirements for enhanced patient care and service delivery needs. Using the Kirkpatrick’s four-level model of educational evaluation, a systematic review of the effectiveness of online cancer education for nurses and allied health professionals was conducted. From 101 articles, 30 papers were included in the review. Educational theory is not always employed. There is an absence of longitudinal studies to examine impact; an absence of reliability and/or validity testing of measures, limited experimental designs taking account of power and few attempts to mitigate bias. There is, however, an emerging innovative use of mobile/spaced learning techniques. Evidence for clinical and educational effectiveness is weak offering insights into experiences and participant perceptions rather than concrete quantitative data and patient-reported outcomes. More pedagogical research is merited to inform effective evaluation of online cancer education, which incorporates and demonstrates a longer-term impact. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Forfatterne gir gode definisjoner av de sentrale begrepene og beskriver inklusjons- og eksklusjonskriterier på en tydelig måte. Selv om artikkelen er publisert i 2019 er litteratursøket gjennomført og begrenser seg til 2014. Derfor inkluderer nok ikke artikkelen de nyeste studiene på området. Forfatterne har ikke gjort noen systematisk evaluering av den metodologiske kvaliteten til de inkluderte studiene, men det skrives noe om det i blant annet diskusjonsdelen. De har valgt å oppsummere funnene narrativt og strukturerer analysen ved å bruke Kirkpatrick Evaluation Framework. Her legges tekstavsnittet som oppsummerer kvalitetsvurderingen 

Tekniske verktøy: