Digital Problem-Based Learning in Health Professions: Systematic Review and Meta-Analysis by the Digital Health Education Collaboration

Publikasjonsår : 2019 | Innleggsdato: 2020-12-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

Denne systematiske oversikten er bredt anlagt, og forfatterne undersøker bruken av digital problembasert læring i helsefagene. Forfatterne har gjort metaanalyser der det har vært mulig og ellers oppsummert funnene narrativt. Resultatene viser at digital problembasert læring er mer effektiv enn tradisjonell læring og like effektivt som tradisjonell problembasert læring når det kommer til kunnskap hos studentene.  

Forfattere: Car LT, Kyaw BM, Dunleavy G, Smart N, Semwal M, Rotgans JI, Low-Beer N, Campbell J
År: 2019
Kilde: Journal of Medical Internet Research, 21(2):e12945
Sammendrag:

Background: The use of digital education in problem-based learning, or digital problem-based learning (DPBL), is increasingly employed in health professions education. DPBL includes purely digitally delivered as well as blended problem-based learning, wherein digital and face-to-face learning are combined. 

Objective: The aim of this review is to evaluate the effectiveness of DPBL in improving health professionals’ knowledge, skills, attitudes, and satisfaction. 

Methods: We used the gold-standard Cochrane methods to conduct a systematic review of randomized controlled trials (RCTs). We included studies that compared the effectiveness of DPBL with traditional learning methods or other forms of digital education in improving health professionals’ knowledge, skills, attitudes, and satisfaction. Two authors independently screened studies, extracted data, and assessed the risk of bias. We contacted study authors for additional information, if necessary. We used the random-effects model in the meta-analyses. 

Results: Nine RCTs involving 890 preregistration health professionals were included. Digital technology was mostly employed for presentation of problems. In three studies, PBL was delivered fully online. Digital technology modalities spanned online learning, offline learning, virtual reality, and virtual patients. The control groups consisted of traditional PBL and traditional learning. The pooled analysis of seven studies comparing the effect of DPBL and traditional PBL reported little or no difference in postintervention knowledge outcomes (standardized mean difference [SMD] 0.19, 95% CI 0.00-0.38). The pooled analysis of three studies comparing the effect of DPBL to traditional learning on postintervention knowledge outcomes favored DPBL (SMD 0.67, 95% CI 0.14-1.19). For skill development, the pooled analysis of two studies comparing DPBL to traditional PBL favored DPBL (SMD 0.30, 95% CI 0.07-0.54). Findings on attitudes and satisfaction outcomes were mixed. The included studies mostly had an unclear risk of bias. 

Conclusions: Our findings suggest that DPBL is as effective as traditional PBL and more effective than traditional learning in improving knowledge. DPBL may be more effective than traditional learning or traditional PBL in improving skills. Further studies should evaluate the use of digital technology for the delivery of other PBL components as well as PBL overall. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten og metaanalysen er utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Inklusjons- og eksklusjonskriterier er tydelig definert, et PRISMA-diagram dokumenterer de ulike fasene i prosessen og det er foretatt en vurdering av risiko for bias i de inkluderte studiene. De har kun inkludert randomisert kontrollerte studier. 

Tekniske verktøy: