A systematic review of computer-assisted learning in endodontics education

Publikasjonsår : 2010 | Innleggsdato: 2018-11-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten ser forfatterne på bruk av computer assisted learning hos studenter innen endodonti. Studien fokuserer både på effektivitet mht tidsbruk og mht læringsutbytte. Forfatterne påpeker at kun en studie av de inkluderte syv finner signifikante forskjeller når det kommer til kunnskap, og at ingen av studiene har sett på overføring av denne kunnskapen til praksis. Det lave antall inkluderte studier gjør det vanskelig å trekke noen sikre konklusjoner på bakgrunn av innholdet i denne oversikten, men det hevdes at CAL ser ut til i det minste å kunne være like effektivt som tradisjonell undervisning. Forfatterne peker videre på at teknologisk utvikling og resultater fra andre studier gjør det nødvendig å skifte fokus fra komparasjon av undervisning med/uten bruk av digitale verktøy, til hvordan man kan utvikle mer effektive digitale verktøy.

Forfattere: Al-Jewair TS, Qutub AF, Malkhassian G, Dempster LJ.
År: 2010
Kilde: Journal of Dental Education, 74(6):601-11
Sammendrag:

Results of the efficacy and time efficiency of computer-assisted learning (CAL) in endodontics education are mixed in the literature. The objectives of this study were to compare the efficacy and time efficiency of CAL with traditional learning methods or no instruction. The search strategy included electronic and manual searches of randomized controlled trials (RCTs) completed in English up to June 2009. The intervention comprised any method of CAL, while the control group consisted of all traditional methods of instruction including no further instructions. Various outcome measures of CAL efficacy were considered and were categorized using Kirkpatrick’s four-level model of evaluation: reaction, learning, behavior, results, with the addition of return on investment as a fifth level. The time efficiency of CAL was measured by the time spent on the learning material and the number of cases covered in a unit period. Seven RCTs met the inclusion criteria. Overall, students’ attitudes were varied towards CAL. Results from the knowledge gain outcome were mixed. No conclusions can be made about students’ performance on clinical procedures or cost-effectiveness of CAL. Better time efficiency was achieved using CAL compared to traditional methods. CAL is as efficacious as traditional methods in improving knowledge. There is some evidence to suggest that CAL is time efficient compared to traditional methods. Overall, the number of studies included in this review was small, thus warranting the need for more studies in this area and the exploration of various CAL techniques.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er utarbeidet på en tilsynelatende god måte, med en til dels transparent presentasjon av metode. Noen punkter underveis i metoden kunne imidlertid med fordel vært tydeligere beskrevet. Det er kun inkludert RCT-studier, men alle disse har metodologiske svakheter i større eller mindre grad. Det er usikkert i hvor stor grad svakheter i de inkluderte studiene kan ha hatt innvirkning på resultatene.  Endodonti-studentgruppene som er inkludert i de syv inkluderte enkeltstudiene er relativt like, noe som gjør vanskeliggjør eventuell overføring til andre grupper.

Utdanning:
Tekniske verktøy: