Gaming in Nursing Education: Recent Trends and Future Paths

Publikasjonsår : 2020 | Innleggsdato: 2020-12-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne undersøkt hva slags læringsutbytte som er vært koblet til spill i sykepleierutdannelsen. Videre er forfatteren interessert i å identifisere kunnskapshull. Spill er i artikkelen definert til å også inkludere analoge spill, men en stor andel av de inkluderte studiene inkluderer intervensjoner med digitale spill. Forfatteren konkluderer med at det trengs mer og bedre forskning på hvilke belønninger som er effektive for å motivere studenter til læring i forbindelse med bruk av spill, hvorvidt virtuelle spill er en effektiv måte å lære tekniske ferdigheter og hvilke deler av pensum som egner seg for bruk av spill.  

Forfattere: Reed JM
År: 2020
Kilde: The Journal of Nursing Education, 59(7):375–381
Sammendrag:

BACKGROUND: Game-based learning has attracted much attention in education in recent years due to its ability to increase student motivation and engagement in learning. This study reviewed the literature to answer the research questions: What learning outcomes have been linked to games in nursing education? What are potential gaps in the field’s knowledge regarding games in nursing education? 

METHOD: A systematic literature search was completed in CINAHL and Google Scholar from 2009–2019 with the keywords of games, gaming, and nursing education. 

RESULTS: A total of 49 papers were identified; of these, 34 were excluded, and 15 empirical studies were evaluated. The majority reported beneficial learning outcomes, such as increased knowledge, higher test scores, and positive student comments. Several methodological weaknesses were noted, such as small sample sizes, convenience samples, and lack of control groups or randomization. 

CONCLUSION: Games have the potential to prepare new nurses for improved clinical decision making. More robust research methodologies are needed to confirm best practices for educators. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er tilsynelatende utarbeidet på en god måte og forfatteren har vært forholdsvis tydelig på metoden hun har brukt for å utarbeide oversikten. Det er kun inkludert artikler som tester en intervensjon. Det er kun søkt i to databaser og det er dermed risiko for at det finnes mer relevant forsknings som ikke inkludert i denne kunnskapsoppsummeringen. Det er ikke foretatt noen kvalitetsvurdering av de inkluderte studiene, men det pekes på flere svakheter ved studiene mot slutten av artikkelen.   

Utdanning:
Utdanningsnivå:
Didaktikk: