Evaluating Web-Based Nursing Education’s Effects: A Systematic Review and Meta-Analysis

Publikasjonsår : 2018 | Innleggsdato: 2018-11-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

En solid reviewartikkel. Formålet for denne systematiske oppsummeringen/meta-analysen er å identifisere forbedre kunnskapsnivået og kliniske ferdigheter via web-basert utdanning for sykepleierstudenter og sykepleiere. Forfatterne finner at web-basert undervisning har en generell positiv effekt kunnskap og kliniske ferdigheter sammenlignet med tradisjonelle typer programmer og spesielt for blended programmer og kortere 2-4 ukers intervensjonsperioder.

Forfattere: Kang J, Seomun G.
År: 2018
Kilde: Western Journal of Nursing Research, 40(11):1677-1697
Sammendrag:

This systematic review and meta-analysis investigated whether using web-based nursing educational programs increases a participant’s knowledge and clinical performance. We performed a meta-analysis of studies published between January 2000 and July 2016 and identified through RISS, CINAHL, ProQuest Central, Embase, the Cochrane Library, and PubMed. Eleven studies were eligible for inclusion in this analysis. The results of the meta-analysis demonstrated significant differences not only for the overall effect but also specifically for blended programs and short (2 weeks or 4 weeks) intervention periods. To present more evidence supporting the effectiveness of web-based nursing educational programs, further research is warranted.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Problemstilling og bakgrunn for studien beskrives grundig tidlig i artikkelen. Forfatterne definerer hva de legger i begrepet blended learning, og viser en tabell-oversikt over inklusjons- og eksklusjonskriterier. Det er søkt i en rekke databaser (inklusive koreanske), sannsynligvis kun engelskspråklige. Upubliserte studier er inkludert. Forfatterne har gjort en grundig vurdering av den metodologiske kvaliteten til de inkluderte studiene i henhold til Cochrane’s Risk of Bias, men bruker i liten grad dette i tilknytning til tolkning av resultatene. Resultatene fra de inkluderte studiene er oppsummert statistisk.

Utdanning: