Is there a role for simulation based education within conventional diagnostic radiography? A literature review

Publikasjonsår : 2018 | Innleggsdato: 2021-02-26
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatteren undersøkt bruken av simulering i undervisning i diagnostisk radiografi. Litteraturen viser at simulering brukes i ulike former og på ulike år i bachelorutdanningen i radiografi. Alle de inkluderte studiene viser at simulering er en verdifull pedagogisk tilnærming. Forfatteren peker til slutt på hvor det er behov for mer forskning.

Forfattere: Shiner N
År: 2018
Kilde: Radiography, 24(3):262–271
Sammendrag:

Introduction: Simulation based education is advancing, but is there a role for it in Diagnostic Radiography? The aim of this literature review was to understand the use of simulation within conventional diagnostic radiography education to raise awareness of this pedagogical approach. Objectives were to identify the prevalence and stage of delivery in education; understand the variation of simulation and learning objectives informing its use; and review the perceptions of those using simulation in education and practice. 

Methods: The literature review used a systematic search strategy. Library Plus, CINAHL, ScienceDirect, Medline and Google Scholar were reviewed resulting in 703 articles. Inclusion and exclusion criteria were applied with initial review of title and abstract resulting in 22 articles. Fifteen articles were selected following full text review. 

Results: Simulation was used for both pre-and post-registration education. Themes included inter-professional education, use of computer software and improving patient/practitioner interactions. Increased confidence and understanding of professional roles were common outcomes. 

Conclusion: Simulation is a valuable pedagogical approach for diagnostic radiography education. Staff training and careful implementation of each stage is required to achieve desired learning outcomes. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er tilsynelatende utarbeidet på en god måte og forfatteren har vært forholdsvis tydelig på metoden hun har brukt for å utarbeide oversikten. Det kunne med fordel vært gjort klarere hvilke definisjon av simulering som legges til grunn i artikkelen, og beskrivelsen av inklusjons- og eksklusjonskriterier burde vært tydeligere. Forfatteren foretar en metodologisk vurdering av de inkluderte artiklene. Forfatteren beskriver i liten grad arbeidet med screening og dataekstraksjon, men i og med at det kun er en forfatter av artikkelen er det trolig kun en person som har arbeidet med alle delene av søkeprosessen.

Utdanning:
Tekniske verktøy:
Didaktikk: