The Effectiveness of Computer-Assisted Instruction to Teach Physical Examination to Students and Trainees in the Health Sciences Professions: A Systematic Review and Meta-Analysis

Publikasjonsår : 2017 | Innleggsdato: 2018-11-15
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

Denne systematiske oversikten undersøker effekten av computer-aided instruction sammenlignet med tradisjonell undervisning (face-to-face) for å lære helsefaglige studenter opp i fysisk undersøkelse av pasienter. De inkluderte studiene omfattet medisin-, tannlege- og fysioterapistudenter. Artikkelen drøftet ulike former for computerassistert undervisning og fordeler og ulemper med disse. Blended learning er ikke eksplisitt et tema i artikkelen, men gjennomgangen av computerassistert undervisning inkluderer metoder som kombineres med tradisjonell undervisning. Utfallene som ble undersøkt var ferdigheter og kunnskap. Det er ingen entydige konklusjoner i denne oversikten og forfatterne oppfordrer til at mer forskning gjøres på temaet.

Forfattere: Tomesko J, Touger-Decker R, Dreker M, Zelig R, Parrott JS.
År: 2017
Kilde: Journal of Medical Education & Curricular Development, 4:1-11
Sammendrag:

Purpose: To explore knowledge and skill acquisition outcomes related to learning physical examination (PE) through computer-assisted instruction (CAI) compared with a face-to-face (F2F) approach.

Method: A systematic literature review and meta-analysis published between January 2001 and December 2016 was conducted. Databases searched included Medline, Cochrane, CINAHL, ERIC, Ebsco, Scopus, and Web of Science. Studies were synthesized by study design, intervention, and outcomes. Statistical analyses included DerSimonian-Laird random-effects model.

Results: In total, 7 studies were included in the review, and 5 in the meta-analysis. There were no statistically significant differences for knowledge (mean difference [MD]=5.39, 95% confidence interval [CI]: -2.05 to 12.84) or skill acquisition (MD=0.35, 95% CI: -5.30 to 6.01).

Conclusions: The evidence does not suggest a strong consistent preference for either CAI or F2F instruction to teach students/trainees PE. Further research is needed to identify conditions which examine knowledge and skill acquisition outcomes that favor one mode of instruction over the other.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Forfatterne har gjort et godt forarbeid med å planlegge denne systematiske oversikten. Inklusjons- og eksklusjonskriteriene er relativt tydelige og forfatterne har utført et grundig litteratursøk med etterfølgende tydelig beskrivelse av prosessen videre. Bare studier som sammenligner computerstøttet og ansikt-til-ansikt er inkludert, men også blended learning er tatt med. Det er også søkt i upubliserte artikler, rapporter og doktorgradsavhandlinger, men bare reviewer publisert i fagfellevurderte tidsskrifter er inkludert i studien. Forfatterne hadde i forveien planlagt at de ville oppsummere resultater i meta-analyser der de ikke fant signifikante forskjeller, men det er stor heterogenitet mellom studiene og kan tilsi at disse analysene ikke bidrar med anvendelige resultater. Det er mulig at den deskriptive beskrivelsen av de 7 studiene, hvorav 5 var inkludert i meta-analysene, ville vært mest passende.