Relationship Between High-Fidelity Simulation and Patient Safety in Prelicensure Nursing Education: A Comprehensive Review

Publikasjonsår : 2012 | Innleggsdato: 2021-02-18
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne undersøkt om bruken av high-fidelity simulering i sykepleieutdanningen fører til økt pasientsikkerhet. Forfatterne finner at simulering er like bra som tradisjonell undervisning og at det derfor er opp til undervisere å velge den beste metoden basert på det spesifikke kurset og studentene. Det er behov for mer forskning for å bedre forstå hvordan kunnskap om sikkerhet, ferdigheter og holdninger overføres fra undervisningen til klinisk praksis.  

Forfattere: Blum CA, Parcells DA
År: 2012
Kilde: Journal of Nursing Education, 51(8):429–435
Sammendrag:

Advances in nursing simulation technology raise the question “Are educators feeling pressure to accommodate the learning styles of the techno-age studentry?” This integrative review evaluates the current quantitative evidence from preintervention–postintervention and control–experimental research studies related to the use of simulation in prelicensure nursing education directed at enhancing safety in nursing practice. A thorough review of the available literature using truncated search terms in several databases yielded 258 scholarly, peer-reviewed articles, of which 18 articles directly addressed the posed research question related to simulation and safety. Replete with student reports of simulation as an enjoyable learning activity, the literature does not yet support simulation over other approaches to the teaching–learning of safety competencies in nursing. Therefore, nurse educators must continue to select the most appropriate methods based on the specific course, student, or program type, with concentrated focus on competency-based safety education in nursing. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er trolig utarbeidet på en god måte. Forfatterne burde beskrevet metoden de har brukt bedre. Det mangler blant annet dokumentasjon av de ulike stegene i søkeprosessen og inklusjons- og eksklusjonskriterier kunne vært bedre beskrevet. Forfatterne har kun søkt i CINAHL databasen og det er fare for at forfatterne ikke har funnet all relevant litteratur på området. På den andre siden har forfatterne søkt gjennom referanselistene til de inkluderte studiene, konferansenettsider, relevante tidsskrifter, sammendrag av avhandlinger og Education Resources Information Center. Det er kun studier med pre- og postintervensjon og kontrollerte eksperimenter som er inkludert. Det er ikke foretatt noen kvalitetsvurdering av de inkluderte studiene ut over det som beskrives av svakheter i teksten.

Utdanning:
Tekniske verktøy:
Utdanningsnivå:
Didaktikk: