Learning Outcomes Associated With Patient Simulation Method in Pharmacotherapy Education: An Integrative Review

Publikasjonsår : 2015 | Innleggsdato: 2021-02-05
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne fokusert på bruken av simulering i farmakoterapiundervisning. Forfatterne konkluderer med at high-fidelity pasientsimulering ser ut til å øke læring, ferdigheter og motivasjon. Det er imidlertid behov for mer forskning før det kan anbefales å legge om læringsmetodene.

Forfattere: Aura SM, Sormunen MST, Jordan SE, Tossavainen KA, Turunen HE
År: 2015
Kilde: Simulation in Healthcare, 10(3):170–177
Sammendrag:

The aims of this systematic integrative review were to identify evidence for the use of patient simulation teaching methods in pharmacotherapy education and to explore related learning outcomes. A systematic literature search was conducted using 6 databases as follows: CINAHL, PubMed, SCOPUS, ERIC, MEDIC, and the Cochrane Library, using the key words relating to patient simulation and pharmacotherapy. The methodological quality of each study was evaluated. Eighteen articles met the inclusion criteria. The earliest article was published in 2005. The selected research articles were subjected to qualitative content analysis. Patient simulation has been used in pharmacotherapy education for preregistration nursing, dental, medical, and pharmacy students and for the continuing education of nurses. Learning outcomes reported were summarized as follows: (1) commitment to pharmacotherapy learning, (2) development of pharmacotherapy evaluation skills, (3) improvement in pharmacotherapy application skills, and (4) knowledge and understanding of pharmacotherapy. To develop effective teaching methods and ensure health care professionals’ competence in medication management, further research is needed to determine the educational and clinical effectiveness of simulation teaching methods.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er tilsynelatende utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Dette er en integrative review og de har inkludert alle typer studiedesign. Et PRISMA-diagram dokumenterer de ulike stegene i søkeprosessen og de har også gjennomført kvalitetsvurdering av de inkluderte studiene. Hvordan simuleringen er benyttet i de ulike studiene kunne vært bedre beskrevet. Det er gjennomført kvalitativ innholdsanalyse og fremstillingen av resultatene virker veloverveid.

Tekniske verktøy:
Didaktikk: