Serious Games in Health Professions Education: Review of Trends and Learning Efficacy

Publikasjonsår : 2019 | Innleggsdato: 2020-12-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten ønsker forfatterne å svare på to beslektede forskningsspørsmål relatert til bruken av serious games i utdanning av helsepersonell. De konkluderer med at forskning på området øker, men fortsatt er under utvikling. Bruken av serious games virker effektivt på læring, men mer forskning på et bredere spekter av helseprofesjonen trengs før det går an å konkludere mer generelt på tvers av utdannelsene.  

Forfattere: Haoran G, Bazakidi E, Zary N
År: 2019
Kilde: Yearbook of Medical Informatics, 28(1): 240-248
Sammendrag:

Objectives: To provide an overview of research trends and a review regarding the learning efficacy of serious games for health professions education taking into account short-term learning outcomes. 

Methods: For the review of research trends, we performed the search on Web of Science from 1996 until the present. For the scoping review on learning efficacy, ERIC, Education Source, PsychINFO, Global Health, CINAHL, Web Of Science, and Medline were searched. 

Results: The publications trend is characterized by three phases: (i) an exploratory phase up to 2006, (ii) an early growth from 2007 to 2012, and (iii) a development phase from 2013 onwards. A total of 25 studies were identified in the scoping review. Sixteen had both pre-test and post-test, all of them showed significant improvement in learning scores after the use of serious games. Eighteen publications conducted controlled experiments, of which 14 indicated that post-test scores after serious games were significantly higher than with conventional teaching methods. The review revealed the lack of integration of affective learning with other competencies, as well as the need for serious games targeting postgraduate education. 

Conclusion: Serious games research remains emergent. Using serious games for health professions education seems efficacious for short-term learning. Addressing more competencies and health professionals across the education continuum is needed before generalizable definitive statements can be made. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er tilsynelatende utarbeidet på en god måte, men forfatterne er forholdsvis knappe i beskrivelsen av metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. For eksempel fremgår det i liten grad av artikkelen hvordan arbeidet med screening og dataekstraksjon er foregått.  

Utdanning:
Didaktikk: