Virtual Simulation in Nursing Education: A Systematic Review Spanning 1996 to 2018

Publikasjonsår : 2020 | Innleggsdato: 2020-12-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne fokusert på bruken av virtuell simulering i utdanningen av sykepleiere. De analyserer hvilke effekt virtuell simulering har på læring, praktiske ferdigheter, studenttilfredshet, kritisk tenkning og selvtillit. Forfatterne konkluderer, basert på et høyt antall inkluderte studier, med at virtuell simulering forbedrer læringsutbytte men at det trengs mer forskning for å finne ut hvordan det mest effektivt kan tas i bruk i undervisning.  

Forfattere: Foronda CL, Fernandez-Burgos M, Nadeau C, Kelley CN, Henry MN
År: 2020
Kilde: Simulation in Healthcare: Journal of the Society for Simulation in Healthcare, 15(1):46–54
Sammendrag:

As virtual simulation is burgeoning, faculty and administrators are asking for evidence of its effectiveness. The objective of this systematic review was to identify how virtual simulation impacts nursing student learning outcomes. Applying the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses guidelines, 80 studies were reviewed. Results indicate that most research (n = 69, 86%) supported virtual simulation as an effective pedagogy to support learning outcomes while highlighting gaps and areas of bias. Adding search terms could have expanded the findings. The body of evidence supports virtual simulation as an effective. Future studies should use more robust research designs, prioritize curricular integration of virtual simulation, and determine best practice in virtual simulation methodology.  

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Inklusjons- og eksklusjonskriterier er forholdsis tydelig definert, et PRISMA-diagram dokumenterer de ulike fasene i prosessen, det er foretatt en kvalitetsvurdering og en vurdering av bias i de inkluderte studiene. Ved å følge en lenke kan man også finne en tabell med oppsummering av hver enkelt artikkel. Det er inkludert et høyt antall artikler; totalt 80. 

Utdanning:
Didaktikk: