Simulation Use Within the Classroom: Recommendations From the Literature

Publikasjonsår : 2016 | Innleggsdato: 2021-02-18
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne fokusert på bruken av simulering i en klasseromsetting i sykepleierutdannelsen. Forfatterne definerer simulering forholdsvis bredt, men de aller fleste av de inkluderte studiene gjør bruk av high-fidelity digital simulering. Artikkelen inneholder en oversikt over anbefalinger ved bruk av simulering i klasserommet som kan være nyttig ved bruk av simulering i egen undervisning. Forfatterne anbefaler til slutt at det bør gjøres mer forskning på området.  

Forfattere: Carson PP, Harder N
År: 2016
Kilde: Clinical Simulation in Nursing, 12(10):429–437
Sammendrag:

Simulation as a teaching and learning strategy has been primarily used with small groups of learners in a laboratory setting. This article reviewed the use of simulation in a large didactic classroom setting. A summary of the findings include the student role, facilitator roles, participant locations, prebriefing, evaluation of learning and debriefing. Challenges that the educator can anticipate with respect to facilitating large class simulations are discussed, as well as recommendations, are offered. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er tilsynelatende utarbeidet på en god måte, men forfatterne burde vært tydeligere på å beskrive metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Inklusjons- og eksklusjonskriterier er forholdsvis tydelig definert, men de ulike stegene i litteratursøket burde vært tydeligere beskrevet. Det gjøres heller ingen vurdering av den metodologiske kvaliteten til de inkluderte studiene.  

Utdanning:
Tekniske verktøy:
Utdanningsnivå:
Didaktikk: