Social Media Use Among Nurses: Literature Review

Publikasjonsår : 2016  | Innleggsdato: 2020-12-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne fokusert på sykepleiere og sykepleiestudenters bruk av sosiale medier for å tilegne seg informasjon. Podcastblog og virtuelle sosiale verdener trekkes frem som nyttige teknologiske verktøy i undervisning. Det blir anbefalt å utarbeide retningslinjer for bruk av disse teknologiene i undervisning 

Forfattere: Cordos AA, Bolboaca SD
År: 2016 
Kilde: Studies in Health Technology & Informatics, 225: 572-576
Sammendrag:

Aim: The scope of the research was to increase the understanding of social media’s influence among nurses while highlighting gaps in the literature and areas for further research.  

MethodsThe search of PubMed database was performed in November 2015, using terms to identify peer-reviewed articles that describe the use of social media for nursing students or nurse practitioners. A systematic approach was used to retrieve papers and extract relevant data.  

ResultsThere were identified 23 full text articles involving social media and nurse-related terminology. The majority of the studies were interventional (n=20) that assessed social media as a teaching tool. Podcasts, Multiplayer virtual worlds and mixed social media platforms has also been assessed.  

ConclusionSocial media is used as a tool of information for nurses mainly as the means for engaging and communicating.  

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er tilsynelatende utarbeidet på en god måte og forfatterne er i stor grad tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Metodologi har vært et kriterium for inklusjon i studien, men omtales ikke noe videre i analysen. Resultatene fra de inkluderte studiene beskrives i en kortfattet diskusjonsdel.  

Utdanning:
Utdanningsnivå:
Didaktikk: