Review of Digital, Social, and Mobile Technologies in Health Professional Education

Publikasjonsår : 2017 | Innleggsdato: 2020-12-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne undersøkt hva forskningslitteraturen sier om bruken av digitale, sosiale og mobile teknologier i helsefagsutdanningene. Målet med studien er å gi en narrativ framstilling av momentene som omtales i denne litteraturen. Artikkelen peker på behov for videre forskning og oppsummerer funn som er relevante ved bruk av denne teknologien i undervisning.  

Forfattere: Curran V, Matthews L, Fleet L, Simmons K, Gustafson DL, Wetsch L
År: 2017
Kilde: Journal of Continuing Education in the Health Professions, 37 (3), 195-206
Sammendrag:

Introduction: Digital, social, and mobile technologies (DSMTs) can support a wide range of self-directed learning activities, providing learners with diverse resources, information, and ways to network that support their learning needs. DSMTs are increasingly used to facilitate learning across the continuum of health professional education (HPE). Given the diverse characteristics of DSMTs and the formal, informal, and nonformal nature of health professional learning, a review of the literature on DSMTs and HPE could inform more effective adoption and usage by regulatory organizations, educators, and learners.  

MethodsA scoping review of the literature was performed to explore the effectiveness and implications of adopting and using DSMTs across the educational continuum in HPE. A data extraction tool was used to review and analyze 125 peer-reviewed articles. Common themes were identified by thematic analysis.  

Results: Most articles (56.0%) related to undergraduate education; 31,2% to continuing professional development, and 52,8% to graduate/postgraduate education. The main DSMTs described include mobile phones, apps, tablets, Facebook, Twitter and YouTube. Approximately half of the articles (49,6%) reported evaluative outcomes at a satisfaction/reaction level; 45,6% were commentaries, reporting no evaluative outcomes. Most studies reporting evaluative outcomes suggest that learners across all levels are typically satisfied with the use of DSMTs in their learning. Thematic analysis revealed three main themes: use of DSMTs across the HPE continuum; key benefits and barriers; and best practices.  

Discussion: Despite the positive commentary on the potential benefits and opportunities for enhancing teaching and learning in HPE with DSMTs, there is limited evidence at this time that demonstrates effectiveness of DSMTs at higher evaluative outcome levels. Further exploration of the learning benefits and effectiveness of DSMTs for teaching and learning in HPE is warranted.  

Metodisk kvalitetsvurdering:

Dette er en scoping review som er utarbeidet på en god måte. Forfatterne har vært tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten, både i beskrivelsen av metoden og ved bruk av tabeller og figurer. I og med at målsettingen er å presentere en narrativ fremstilling fra den eksisterende litteraturen gjøres det ingen vurdering av grunnlaget for de ulike påstandene i de inkluderte artiklene.  

Didaktikk: