Student Outcomes of Distance Learning in Nursing Education: An Integrative Review

Publikasjonsår : 2012 | Innleggsdato: 2021-01-25
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne undersøkt bruken av e-læring i sykepleierutdannelsen. Forfatterne finner at e-læring kan bidra til økt selvstendighet hos studentene, økte teknologiske ferdigheter og at studentene er tilfredse med e-læring. På den andre siden opplever studentene mindre grad av kontakt med medstudenter og forelesere. Forfatterne trekker til slutt frem behovet for forskning som har høyere metodologisk kvalitet og som bruker reliable og valide mål slik at vi får enda bedre kunnskap om effektene av e-læring.

Forfattere: Patterson BJ, Krouse AM, Roy L
År: 2012
Kilde: CIN: Computers, Informatics, Nursing, 30(9):475–488
Sammendrag:

Distance learning offers a distinctive environment to educate nursing students. While there is a significant body of evidence in the literature related to course, program, and faculty outcomes of distance education, little attention has been given by researchers to evaluate student outcomes, with the exception of student satisfaction. There is a need to evaluate and translate findings related to student outcomes in distance learning into educational practice. Integrative reviews offer one strategy to contribute to evidence-based teaching practice initiatives. A search of available published qualitative and quantitative research on student outcomes of distance learning from 1999 to 2009 was conducted using a number of databases. Astin’s Input-Environment-Output conceptual model provided a framework for this review. Thirty-three studies met the inclusion criteria. Bothcognitive and affective student outcomes emerged. The cognitive outcomes were student learning, learning process, and technology proficiency. Affective outcomes included personal and professional growth, satisfaction, and connectedness. Implicationsrecommendations, and future research are discussed. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er tilsynelatende utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært forholdsvis tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Inklusjons- og eksklusjonskriteriene beskrives greit i teksten, men de kunne med fordel dokumentert de ulike stegene i søkeprosessen tydeligere. Forfatterne har gjort en metodologisk vurdering av de inkluderte studiene, men ekskluderer ingen studier på bakgrunn av vurderingen. I stedet gis studier med lav kvalitet mindre vekt i analysen, uten at det er mulig å se hvordan det er gjort. Det er brukt kvalitativ innholdsanalyse for å analysere de inkluderte studiene.

Utdanning:
Tekniske verktøy:
Didaktikk: