Systematic Review of Effectiveness of Situated E-Learning on Medical and Nursing Education

Publikasjonsår : 2013 | Innleggsdato: 2021-02-18
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten ønsker forfatterne å undersøke effekten av situert e-læring i følgende populasjoner: sykepleie- og legestudenter (i utdanningsløp) og praktiserende sykepleiere og leger. Effekten av situert e-læring (definert som dataassisterte utdanningsprogram som inkluderer simulerte situasjoner og scenario- eller case-baserte læringsaktiviteter) sammenlignes med tradisjonell læring (definert som bruk av face-to-face forelesninger, verbal samhandling og tekstmateriale (lærebøker, handouts etc)). En meta-analyse (n=1037), som hentet datamateriale fra 14 artikler viser at situert e-læring har en signifikant effekt på studenters, ikke praktiserende helsearbeideres, kunnskap og ferdigheter. Basert på denne studien synes det at det er for helsearbeidere under utdanning at situert e-læring har størst effekt.

Forfattere: Feng JY, Chang YT, Chang HY, Erdley, WS, Lin CH, Chang YJ
År: 2013
Kilde: Worldviews on Evidence-based Nursing, 10 (3): 174-183
Sammendrag:

ObjectivesBecause of the complexity of clinical situations, traditional didactic education is limited in providing opportunity for student-patient interaction. Situated e-learning can enhance learners’ knowledge and associated abilities through a variety of activities. Healthcare providers who interact with virtual patients in designed situations may avoid unnecessary risks and encounters with real patients. However, the effectiveness of situated e-learning is inconsistent. The purpose of this study is to determine the effectiveness of situated e-learning in prelicensure and postlicensure medical and nursing education. 

MethodsLiterature databases of PubMed, Medline, CINAHL, ERIC, and Cochrane Library were searched. The study eligibility criteria included articles published in English, which examined the effectiveness of situated e-learning on the outcomes of knowledge and performance for clinicians or students in medicine and nursing. Effect sizes were calculated with 95% confidence intervals. 

ResultsFourteen articles were included for meta-analysis. Situated e-learning could effectively enhance learners’ knowledge and performance when the control group received no training. Compared to traditional learning, the effectiveness of situated e-learning on performance diminished but still remained significant whereas the effect become insignificant on knowledge. The subgroup analyses indicate the situated e-learning program significantly improved students’ clinical performance but not for clinicians. 

ConclusionsSituated e-learning is an effective method to improve novice learners’ performance. The effect of situated e-learning on the improvement of cognitive ability is limited when compared to traditional learning. Situated e-learning is a useful adjunct to traditional learning for medical and nursing students.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Utvalget av databaser for innhenting av datamaterialet synes relevante. Hvordan søkene er gjennomført, slik som hvilke emneord som er kombinert, er i liten grad gjort rede for. Meta-analysen beskrives detaljert. Fokus i artikkelen er på læringsmetoden på tvers av de svært varierende emnene studenter og helsearbeidere i materialet hadde til hensikt å lære. Det er ikke stort nok materiale til å si noe om effekt av situert e-læring for de enkelte tema og disipliner. Funnene i denne artikkelen har som hovedbidrag å vise at situert e-læring har mest effekt for de som er nybegynnere i sin helsefagutøvelse.