Manikin Simulation in Mental Health Nursing Education: An Integrative Review

Publikasjonsår : 2016 | Innleggsdato: 2021-02-18
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne undersøkt hvilke effekt undervisning med bruk av high-fidelity simulering med manikins har på kunnskap og selvtillit i fag om mental helse hos bachelorstudenter i sykepleie. Forfatterne konkluderer med at det er forskning som tyder på at kunnskap og forståelse av mental helse kan forbedres ved bruk av manikins, og at dette kan overføres til klinisk praksis. Allikevel trengs det mer forskning som bruker robuste metoder og større utvalg. 

Forfattere: Kunst EL, Mitchell M, Johnson ANB
År: 2016
Kilde: Clinical Simulation in Nursing, 12(11):484–495
Sammendrag:

Mental health is a significant issue worldwide, and the contemporary nursing graduate needs to be skilled in all aspects of patient care, including proficiency in physical and psychosocial health care and competency in assessing and managing mental health challenges. Developing clinical ability in mental health care can be difficult without adequate exposure to mental health care situations. While simulation has gained increasing popularity in nurse education in recent years, there has been limited investigation of the effect of high-fidelity manikin simulation in the development of knowledge and confidence in mental health care in undergraduate nurse education. To investigate this further, a review of the published literature from 2000 to 2016 was undertaken, which found nine articles that met criteria for inclusion in this review. Simulation was found to increase learner confidence, satisfaction with learning, and self-efficacy in knowledge and communication in mental health care scenarios through the opportunity to rehearse complex care situations. While there are limitations in the available research, simulation holds potential to enhance undergraduate nurse education in mental health care. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Dette er en intergrative review og de har derfor inkludert studier med alle typer studiedesign. En figur dokumenter de ulike stegene i søkeprosessen, og det er gjennomført kvalitetsvurdering av de inkluderte studiene. Analysen er gjennomført med bruk av kvalitativ metode. Fremstillingen av resultatene virker veloverveid.

Utdanning:
Tekniske verktøy:
Utdanningsnivå:
Didaktikk: