The Evidence in Simulation-Based Learning Experiences in Nursing Education and Practice: An Umbrella Review

Publikasjonsår : 2017 | Innleggsdato: 2021-01-26
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten over systematiske oversikter har forfatterne fokusert på bruken av simulering i sykepleierutdannelsen. Artikkelen er forholdsvis bredt anlagt og inkluderer også ikke-digital simulering. Noen steder i analysen er den digitale simuleringen beskrevet for seg, men i det meste av teksten omtales de ulike formene for simulering sammen. Forskerne finner positive læringseffekter av simulering, men konkluderer samtidig med at det trengs standardiserte retningslinjer for forskning på området og bruk av reliable og valide målemetoder.

Forfattere: Cantrell MA, Franklin A, Leighton K, Carlson A
År: 2017
Kilde: Clinical Simulation in Nursing, 13(12): 634–667
Sammendrag:

Background: There has been an exponential growth in the research base for simulated-based learning experiences (SBLE). The purpose of this paper is to present the findings of an umbrella review, an examination of published reviews, to examine the state-of-the-science in SBLE. 

MethodThis project used the Joanna Briggs Institute guidelines for an umbrella review. Eight electronic data bases were searched for eligible reviews from 1990 through August 2016, yielding 97 reviews for inclusion. 

ResultsFour themes emerged from the current literature, centering on (a) specific clinical practice area or learner, (b) learner outcomes/identified skill acquisition, (c) elements of simulation design, and (d) simulation as pedagogy. The quality of the reviews ranged widely in methods and rigor. 

ConclusionThe evidence examining SBLE has relied too heavily on self-reported outcomes among learners. Objective evidence obtained through the use of reliable and valid measurement tools used by trained and objective raters is needed. Adherence to standard research reporting guidelines for health care simulation research would benefit the evidence base. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten over systematiske oversikter er utarbeidet på en god måte, og forfatterne har vært tydelige på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Inklusjons- og eksklusjonskriterier beskrives godt i teksten, og søkeprosessen er dokumenter blant annet gjennom et PRISMA-diagram. Det er gjort en vurdering av den metodologiske kvaliteten til de inkluderte studiene, men ingen studier er utelatt på bakgrunn av denne vurderingen fordi flesteparten av de inkluderte studiene da måtte ha blitt ekskludert. Den narrative beskrivelsen av resultatene virker veloverveid.  

Utdanning:
Tekniske verktøy:
Didaktikk: