Gaming in Nursing Education: A Literature Review

Publikasjonsår : 2018 | Innleggsdato: 2019-03-25
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

En oversiktlig artikkel om bruk av videospill i sykepleierutdanningen. De 14 artiklene fokuserer på fire ulike spill. Funnene antyder en positiv effekt ved bruk av spill i utdanningen, og konkrete fordeler med de respektive spillene presenteres. Det vises blant annet til at spillingen ser ut til å utvikle kognitive ferdigheter, hurtighet og presisjon. Mulighet for repitisjon og utvikling av “automatisk respons” og motivasjon fremheves. Spill har også kostnadsmessige og logistiske fordeler. Videospill kan imidlertid også være tidkrevende, dyre å utvikle og føre til stress blant studentene, viser funnene. Arikkelen fremhever behovet for studier av nye videospill og nye eksperimentelle studier.

Forfattere: Pront, L., Muller, A., Koschade, A., & Hutton, A.
År: 2018
Kilde: Nursing Education Perspectives, 39(1), 23-28
Sammendrag:

AIM: The aim of this research was to investigate videogame-based learning in nursing education and establish how videogames are currently employed and how they link to the development of decision-making, motivation, and other benefits.

BACKGROUND: Although digital game-based learning potentially offers a safe and convenient environment that can support nursing students developing essential skills, nurse educators are typically slow to adopt such resources.

METHOD: A comprehensive search of electronic databases was conducted, followed by a thematic analysis of the literature.

RESULTS: Evaluations of identified games found generally positive results regarding usability and effectiveness of videogames in nursing education. Analysis of advantages of videogames in nursing education identified potential benefits for decision-making, motivation, repeated exposure, logistical, and financial value.

CONCLUSION: Despite the paucity of games available and the methodological limitations identified, findings provide evidence to support the potential effectiveness of videogames as a learning resource in nursing education.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Artikkelen er begrenset til sykepleierutdanning. En klar problemstilling med relativt tydelige inklusjons- og eksklusjonskriterier. Det redegjøres for databaser, søkeord, eksklusjonskriterier og de ulike stadiene i prosessen, men det er ingen tabeller eller figurer som kunne gitt en klarere oversikt over kjennetegn ved de inkluderte studiene. Artiklenes metodiske kvalitet er vurdert, og det konkluderes med at noen av funnene er usikre på grunn av studienes robusthet. Resultatene fra de 14 artiklene presenteres tematisk ved 4 ulike spill: Medication Game (matematisk kalkulering og medisinberegning), Medicina (rettet mot internasjonale studenter og evnen til å oppfatte vokabular), Brevissima (lære internasjonale studenter forkortelser) og Continuing/Higher education in Research Methods (CHERMUG).

Utdanning:
Tekniske verktøy:
Didaktikk: