Virtual Patient Simulations in Health Professions Education: Systematic Review and Meta-Analysis by the Digital Health Education Collaboration

Publikasjonsår : 2019 | Innleggsdato: 2020-12-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

Denne systematiske oversikten er bredt anlagt, og forfatterne undersøker effekten av læring ved bruk av virtuelle pasienter i forhold til annen type undervisning. Forfatterne har gjort metaanalyser der det har vært mulig, og ellers oppsummert funnene narrativt. Forfatterne konkluderer med at bruk av virtuelle pasienter er mer effektivt i å forberede ferdigheter og minst like effektivt i å forbedre kunnskap sammenlignet med tradisjonell undervisning, basert på forskning av lav til beskjeden kvalitet. Forfatteren mener det trengs mer forskning som kan si noe om når virtuelle pasienter burde brukes i undervisningen.  

Forfattere: Kononowicz AA, Woodham LA, Edelbring S, Stathakarou N, Davies D, Saxena N, Car LT, Carlstedt-Duke J, Car J, Zary N
År: 2019
Kilde: Journal of Medical Internet Research, 21(7):e14676
Sammendrag:

Background: Virtual patients are interactive digital simulations of clinical scenarios for the purpose of health professions education. There is no current collated evidence on the effectiveness of this form of education. 

Objective: The goal of this study was to evaluate the effectiveness of virtual patients compared with traditional education, blended with traditional education, compared with other types of digital education, and design variants of virtual patients in health professions education. The outcomes of interest were knowledge, skills, attitudes, and satisfaction. 

Methods: We performed a systematic review on the effectiveness of virtual patient simulations in pre- and postregistration health professions education following Cochrane methodology. We searched 7 databases from the year 1990 up to September 2018. No language restrictions were applied. We included randomized controlled trials and cluster randomized trials. We independently selected studies, extracted data, and assessed risk of bias and then compared the information in pairs. We contacted study authors for additional information if necessary. All pooled analyses were based on random-effects models. 

Results: A total of 51 trials involving 4696 participants met our inclusion criteria. Furthermore, 25 studies compared virtual patients with traditional education, 11 studies investigated virtual patients as blended learning, 5 studies compared virtual patients with different forms of digital education, and 10 studies compared different design variants. The pooled analysis of studies comparing the effect of virtual patients to traditional education showed similar results for knowledge (standardized mean difference [SMD]=0.11, 95% CI −0.17 to 0.39, I2=74%, n=927) and favored virtual patients for skills (SMD=0.90, 95% CI 0.49 to 1.32, I2=88%, n=897). Studies measuring attitudes and satisfaction predominantly used surveys with item-by-item comparison. Trials comparing virtual patients with different forms of digital education and design variants were not numerous enough to give clear recommendations. Several methodological limitations in the included studies and heterogeneity contributed to a generally low quality of evidence. 

Conclusions: Low to modest and mixed evidence suggests that when compared with traditional education, virtual patients can more effectively improve skills, and at least as effectively improve knowledge. The skills that improved were clinical reasoning, procedural skills, and a mix of procedural and team skills. We found evidence of effectiveness in both high-income and low- and middle-income countries, demonstrating the global applicability of virtual patients. Further research should explore the utility of different design variants of virtual patients. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten og metaanalysen er utarbeidet på en god måte og forfatterne er tydelige på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Inklusjons- og eksklusjonskriterier er tydelig definert, et PRISMA-diagram dokumenterer de ulike fasene i prosessen og det er foretatt en vurdering av risiko for bias i de inkluderte studiene. De har kun inkludert randomisert kontrollerte og gruppert randomisert kontrollerte studier.  

Tekniske verktøy: