Virtual Patients in Pharmacy Education

Publikasjonsår : 2012 | Innleggsdato: 2020-12-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne fokusert på bruken av virtuelle pasienter i farmasiutdanningen. Forfatterne har som mål å skaffe seg oversikt over litteraturen på feltet. De konkluderer med at bruken av virtuelle pasienter har potensial til å være et effektivt læringsverktøy, men at det er få publiserte studier. Forfatterne ønsker seg utvikling av teknologi som gir mulighet for flere scenarier og mer realisme og at dette blir forsket videre på.   

Forfattere: Jabbur-Lopes MO, Mesquita AR, Silva LMA, Neto ADA, Lyra jr. DP
År: 2012
Kilde: American Journal of Pharmaceutical Education, 76(5):92
Sammendrag:

A review of the literature relating to the use of virtual patients in teaching pharmaceutical care to pharmacy students was conducted. Only 7 articles met the inclusion criteria for the review and 4 of the studies were conducted in North America. Few articles identified by the review used virtual patient technology that was true-to-life and/or validated. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er utarbeidet på en forholdsvis god måte. Forfatterne har beskrevet hovedpunktene i metoden de har brukt, men det kunne med fordel vært inkludert flere detaljer. Kvaliteten på de inkluderte studiene er ikke vurdert, men den narrative fremstillingen virker veloverveid.  

Utdanning:
Utdanningsnivå: