Wireless devices in nursing education

Publikasjonsår : 2013 | Innleggsdato: 2021-03-08
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne undersøkt hvilke typer trådløse enheter som brukes i utdannelsen av sykepleiere. Forfatterne finner at personlig digital assistent er det som er mest vurdert i forskningen. De finner også at «klikkere», som brukes i forbindelse med audience response systems under forelesning, også er populære.

Forfattere: García ABS, Montesinos MJL, Alemán JLF
År: 2013
Kilde: Investigacion & Educacion en Enfermeria, 31(1):95–106
Sammendrag:

Objective. This article sought to explore the adoption of wireless devices in university nursing teaching and address their repercussion on future professionals. 

Methodology. This is a bibliographical study conducted in 2011, which analyzed international publications on the use, review, application, opinion, and experimentation of wireless devices in university nursing teaching of wireless technology in nursing teaching. The following databases were used: Medline and Science@Direct.  

Results. A total of 503 articles were extracted and 77 were selected, of which 40 investigated the Personal Digital Assistant (PDA), 13 the clicker (Student Response Wireless System), and six the smart phone. The use of mobile devices has experienced strong growth during the last five years, especially PDAs. 

Conclusion. Use of mobile devices in university nursing teaching has grown in recent years, especially PDAs. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er tilsynelatende utarbeidet på en forholdsvis god måte, men forfatterne burde vært tydeligere på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Inklusjons- og eksklusjonskriterier beskrives kun kort. Det er for eksempel uklart om søket er begrenset til sykepleierstudenter, selv om det ser ut til å være det ut fra tittelen og det som ellers skrives i artikkelen. Forfatterne søker kun i to databaser noe som øker sannsynligheten for at relevante studier har blitt utelatt. Det er ikke gjennomført noen kvalitetsvurdering av de inkluderte studiene. Resultatene er oppsummert i tabeller og narrativt i artikkelen. Analysen er forholdsvis kort. Det er til tider også noe uklar engelsk, noe som gjør artikkelen noe krevende å lese.

Utdanning:
Utdanningsnivå:
Didaktikk: