A Scoping Review of the Use and Contribution of Simulation in Australian Undergraduate Nurse Education

Publikasjonsår : 2018 | Innleggsdato: 2019-10-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

Formålet med denne artikkelen er å gi en oversikt over i hvilken grad simulering er brukt i sykepleieutdanningen i Australia, samt vurdere forskning knyttet til bruk og effekt av dette. Forfatterne finner at simulering i ulike former er hyppig brukt, men at kvaliteten innenfor dette er varierende. Analysen viser at simulering gir en positiv læringseffekt, men det etterlyses robuste evalueringsverktøy. Dette vil kunne bidra til en mer detaljert forståelse av hvordan simulering, som didaktisk virkemiddel, bidrar til utviklingen av profesjonalisert praksis innenfor sykepleierutdanningen. Selv om studien er basert på australsk utdanning, vurderes fokus og diskusjon som er relevant også for norske forhold.

Forfattere: Kunst, E. L., Henderson, A., & Johnston, A. N. B.
År: 2018
Kilde: Clinical Simulation in Nursing 19 (2018): 17-29
Sammendrag:

Nursing is a practice-based profession, and nurse education requires authentic learning. Simulation is valuable to assist the preparation of graduates to enter the workforce, but there is limited understanding of the breadth and quality of simulation as a pedagogy in the Australian nursing context. A framework of best practice in simulation was synthesized from previously published best practice guidelines and then applied to Australian simulation education described in studies included in this scoping review. Included literature (n¼44 articles) maps the extent, range, and nature of evidence around the use and evaluation of simulation in undergraduate nurse education in Australia. Inconsistency in the methods used to evaluate simulation activities creates challenges in pooling results to provide definitive answers about the benefits of simulation in undergraduate nurse education. Improved clarity and rigor in evaluation is needed to guide the appropriate use of simulation in the undergraduate nursing curricula.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er tilsynelatende utarbeidet på en god måte, og forfatterne har vært tydelige på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Det er noe usikkert hvordan, og i hvor stor grad, svakheter i de inkluderte studiene kan ha hatt innvirkning på resultatene, men forfatterne poengterer at slike svakheter eksisterer. Oversikten er tydelig mht. hva som inkluderes, og hvilke aspekter som er i fokus når det gjelder simulering som didaktisk virkemiddel.

Utdanning:
Utdanningsnivå:
Didaktikk: