Computerized Virtual Reality Simulation in Preclinical Dentistry: Can a Computerized Simulator Replace the Conventional Phantom Heads and Human Instruction?

Publikasjonsår : 2017 | Innleggsdato: 2019-10-10
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne oversikten er det feedback på utført behandling, formidlet via digital simulering som er tema, og mer spesifikt hvilken rolle CVRS (computerized virtual reality simulators) kan spille i utdanningsforløpet. Studien er knyttet til tannleger, men kan ha overføringsverdi for utdannelser innen tannpleie. Forfatterne finner at de inkluderte studiene peker på en viss positiv effekt av at man veksler mellom CVRS og ulike, mer tradisjonelle former for simulering i utdanningen. Det trengs, derimot, mer forskning før man kan gi entydige råd om hvilke undervisningsformer som vil være mest effektive. Denne studien utmerker seg for øvrig ved at den er illustrert med bilder av de såkalte fantomhodene.

Forfattere: Plessas, A.
År: 2017
Kilde: Simulation in Healthcare: The Journal of The Society for Medical Simulation, 12(5), 332-338
Sammendrag:

In preclinical dental education, the acquisition of clinical, technical skills, and the transfer of these skills to the clinic are paramount. Phantom heads provide an efficient way to teach preclinical students dental procedures safely while increasing their dexterity skills considerably. Modern computerized phantom head training units incorporate features of virtual reality technology and the ability to offer concurrent augmented feedback. The aims of this review were to examine and evaluate the dental literature for evidence supporting their use and to discuss the role of augmented feedback versus the facilitator’s instruction. Adjunctive training in these units seems to enhance student’s learning and skill acquisition and reduce the required faculty supervision time. However, the virtual augmented feedback cannot be used as the sole method of feedback, and the facilitator’s input is still critical. Well-powered longitudinal randomized trials exploring the impact of these units on student’s clinical performance and issues of cost-effectiveness are warranted.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne studien er ujevn mht. dokumentasjon av prosessen. Selve søket er godt beskrevet og fremstår som godt gjennomført, mens prosessen med dataekstraksjon og vurdering ikke beskrives i det hele tatt. Det er heller ingen vurdering av metodisk kvalitet i inkluderte studier, eller eventuell effekt av dette for forfatternes konklusjoner.

Didaktikk: