A systematic review investigating the use of Twitter and Facebook in university-based healthcare education

Publikasjonsår : 2014 | Innleggsdato: 2020-12-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten undersøkes det hvor og hvordan Twitter og Facebook blir brukt i helsefagutdannelsene. Artikkelen ser også på hvordan studenter og undervisere vurderer bruken av disse verktøyene, og hvilke utfordringer som finnes med bruk av Twitter og Facebook. Hovedkonklusjonen er at studentene setter pris på bruk av sosiale medier i undervisning, men at denne bruken kan føre til utfordringer i relasjonen mellom student og underviser.

Forfattere: Smith T, Lambert R
År: 2014
Kilde: Health Education, 114(5):347–347-366
Sammendrag:

Purpose – The purpose of this paper is to evaluate the use, attitudes and perceptions of both teachers and students toward social media platforms (Facebook and Twitter) in healthcare higher education practice.  

Design/methodology/approach – A systematic literature review. A search of published and unpublished databases was conducted from January 2000 to January 2013. Data were synthesised through a narrative approach. All included studies were critically appraised using Critical Appraisal Skills Programme Appraisal tools.  

Findings – From a total of 876 papers, 16 publications met the eligibility criteria. The review papers were largely of moderate methodological quality. The results indicated that Facebook and Twitter are perceived as potentially useful adjuncts in healthcare higher education practice. Their use as part of a “blended” approach to classroom teaching has been employed to enhance communication and increase accessibility of students to real-world practices and expertise. Whilst students perceive this to be of value, some have reservations regarding the possibility of faculty members spying or infringing on their “virtual” community. Faculty members expresses some reservations regarding the perceived boundary between student-staff relationships.  

Originality/value – This is the first paper to systematically review the literature on the use of social media networking sites in health education. This identified both the potential strengths and weaknesses of using this new technology, and highlights areas to expand knowledge with further research and practice.  

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Forfatterne foretar også en kvalitetsvurdering av de ulike artiklene som er inkludert.

Tekniske verktøy:
Utdanningsnivå:
Didaktikk: