The Current Use of Social Media in Undergraduate Nursing Education: A Review of the Literature

Publikasjonsår : 2017 | Innleggsdato: 2020-12-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne undersøkt bruken av sosiale medier i bachelorutdanningen av sykepleiere, og gir en fyldig beskrivelse av de mest brukte sosiale mediene. Det trekkes frem at bruk av sosiale medier generelt er godt mottatt blant studentene og at det gir gode muligheter for studentsamarbeid, men at det særlig trengs flere kvantitative studier for å undersøke effekten bruken av sosiale medier har på læring.  

Forfattere: Ross JG, Myers SM
År: 2017
Kilde: CIN: Computers, Informatics, Nursing, 35(7), 338-344
Sammendrag:

Social media, including blogs, Twitter, wikis, Facebook, YouTube, and Ning, provides an opporunity for nurse educators to engage undergraduate nursing students who are members of the millenial generation in active learning while enhancing knowledge and fostering communication. Despite the rise of social media usage in undergraduate nursing education, there is significant deficiency of empirical evidence supporting the efficiacy and outcomes of these teaching strategies. This article provides an overview of social media use in undergraduate nursing education and a review of the existing research related to social media use in prelicensure nursing education. Overall, undergraduate nursing students respond positively to social media use in nursing education; however, no outcome measures are available to determine the effect of these teaching strategies on student learning.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten har en tydelig problemstilling, men mangler en beskrivelse av hvordan litteratursøket er gjennomført og hvordan utvalget av artikler er gjort. Studiene som er inkludert beskrives i artikkelen, men det er ikke fortatt noen kvalitetsvurdering av disse. Artikkelen inneholder en nyttig beskrivelse av de mest brukte sosiale mediene og viser til noen tentative konklusjoner basert på de inkluderte studiene. Samtidig understrekes det at det trengs mer forskning for å vurdere effekten sosiale medier har på læring. 

Utdanning:
Tekniske verktøy:
Utdanningsnivå:
Didaktikk: