Comparative effectiveness of instructional design features in simulation-based education: Systematic review and meta-analysis

Publikasjonsår : 2013 | Innleggsdato: 2021-02-18
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten og metaanalysen har forfatterne undersøkt hvilke aspekter ved simulering som gir en økt positiv effekt sammenlignet med andre typer simulering. I en tidligere systematisk oversikt mener forfatterne de har etablert at simulering er effektivt, og de ønsker derfor å undersøke hva som gjør simuleringen effektiv som læringsmetode. Forfatterne identifiserer 10 faktorer som påvirker læring positivt og mener det kan anses som en «best practice», selv om de understreker at det trengs mer forskning. Således gir artikkelen gode innspill til hva som burde vurderes om en tar i bruk simulering i undervisning i helsefagene.

Forfattere: Cook DA, Hamstra SJ, Brydges R, Zendejas B, Szostek JH, Wang AT, Erwin PJ, Hatala R
År: 2013
Kilde: Medical Teacher, 35(1): e867–e898
Sammendrag:

Background: Although technology-enhanced simulation is increasingly used in health professions education, features of effective simulation-based instructional design remain uncertain. 

Aims: Evaluate the effectiveness of instructional design features through a systematic review of studies comparing different simulation-based interventions. 

Methods: We systematically searched MEDLINE, EMBASE, CINAHL, ERIC, PsycINFO, Scopus, key journals, and previous review bibliographies through May 2011. We included original research studies that compared one simulation intervention with another and involved health professions learners. Working in duplicate, we evaluated study quality and abstracted information on learners, outcomes, and instructional design features. We pooled results using random effects meta-analysis. 

Results: From a pool of 10 903 articles we identified 289 eligible studies enrolling 18 971 trainees, including 208 randomized trials. Inconsistency was usually large (I 2 > 50%). For skills outcomes, pooled effect sizes (positive numbers favoring the instructional design feature) were 0.68 for range of difficulty (20 studies; p < 0.001), 0.68 for repetitive practice (7 studies; p = 0.06), 0.66 for distributed practice (6 studies; p = 0.03), 0.65 for interactivity (89 studies; p < 0.001), 0.62 for multiple learning strategies (70 studies; p < 0.001), 0.52 for individualized learning (59 studies; p < 0.001), 0.45 for mastery learning (3 studies; p = 0.57), 0.44 for feedback (80 studies; p < 0.001), 0.34 for longer time (23 studies; p = 0.005), 0.20 for clinical variation (16 studies; p = 0.24), and −0.22 for group training (8 studies; p = 0.09). 

Conclusions: These results confirm quantitatively the effectiveness of several instructional design features in simulation-based education. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Forfatterne beskriver inklusjons- og eksklusjonskriterier godt i teksten og dokumenterer de ulike fasene i litteratursøket med en figur. I tillegg til litteratursøket inkluderes også alle artikler som er publisert i to relevante tidsskrift og artikler inkludert i andre systematiske oversikter som handler om bruk av simulering i helseutdanningene. Det foretas en grundig vurdering av den metodologiske kvaliteten til de inkluderte studiene.

Didaktikk: