The use of high-fidelity manikins for advanced life support training—A systematic review and meta-analysis

Publikasjonsår : 2015 | Innleggsdato: 2019-09-24
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

En interessant systematisk review og metaanalyse som ser på  effekten av  “high-” og “low fidelity manikins” for avansert livredning, blant annet innen medisin, sykepleie og paramedics. Resultatene viser at “high fidelity manikins” har en moderat bedre effekt på utvikling av ferdigheter, men liten effekt på andre former for utbytte ved slutten av kursene. Det vises til at undervisningsdesign, debrifing og måten “high fidelity manikins” blir brukt er avgjørende. Kostnader er en klar barriere.

Forfattere: Cheng, A., Lockey, A., Bhanji, F., Lin, Y., Hunt, E. A., Lang, E.
År: 2015
Kilde: Resuscitation, 93: 142-149
Sammendrag:

Objectives: The objective of this study was to evaluate the effectiveness of high versus low fidelity manikins in the context of advanced life support training for improving knowledge, skill performance at course conclusion, skill performance between course conclusion and one year, skill performance at one year, skill performance in actual resuscitations, and patient outcomes.

Methods: A systematic search of Pubmed, Embase and Cochrane databases was conducted through January 31, 2014. We included two-group non-randomized and randomized studies in any language comparing high versus low fidelity manikins for advanced life support training. Reviewers worked in duplicate to extract data on learners, study design, and outcomes. The GRADE (Grades of Recommendation, Assess-ment, Development and Evaluation) approach was used to evaluate the overall quality of evidence for each outcome.

Results: 3840 papers were identified from the literature search of which 14 were included (13 randomized controlled trials; 1 non-randomized controlled trial). Meta-analysis of studies reporting skill performance at course conclusion demonstrated a moderate benefit for high fidelity manikins when compared with low fidelity manikins [Standardized Mean Difference 0.59; 95% CI 0.13–1.05]. Studies measuring skill performance at one year, skill performance between course conclusion and one year, and knowledge demonstrated no significant benefit for high fidelity manikins.

Conclusion: The use of high fidelity manikins for advanced life support training is associated with mod-erate benefits for improving skills performance at course conclusion. Future research should define the optimal means of tailoring fidelity to enhance short and long term educational goals and clinical outcomes.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Artikkelen har en klar problemstilling og presenterer inklusjons- og eksklusjonskriteriene på en tilfredsstillende måte. Kun studier som sammenlignet “high-” og “low fidelity manikins” for avansert livredning innen blant annet medisin, sykepleie, paramedics ble inkludert. Alle studiene er kvantitative, og alle bortsett fra én var RCT-studier. Søket er tilfredsstillende dokumentert, og det redegjøres greit for databaser og søkeord. Prosessen fra 3840 treff til 14 inkluderte studer er også presentert i et flow-diagram. Kjennetegn, bias og resultatene i de inkluderte studiene er presentert kort i teksten og i en tabell. Det er også redegjort for begrensninger. Det er gjennomført en metaanalyse (randomiserte effekter) av sammenligningene av “high-” og “low fidelity manikins” med hensyn til kunnskaper og ferdigheter.

Tekniske verktøy:
Didaktikk: