High-fidelity simulation in the nursing degree: gains perceived by students

Publikasjonsår : 2014 | Innleggsdato: 2019-09-23
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

En interessant artikkel om “high-fidelity” pasientsimulering innen sykepleierutdanning, som også inneholder en kvalitativ studie. Resultatene tyder på at slik simulering fører til høy grad av studenttilfredshet og opplevelse av realisme. Når studentene kan trene så mye som nødvendig fører det til økt selvtillit. Det ble også rapportert om positive erfaringer med hensyn til refleksjon på handling og “transfer skills”. Tekniske ferdigheter var i liten grad tematisert.

Forfattere: Baptista, R. C. N., Martins, J. C. A., Pereira, M. F. C. R., Mazzo, A.
År: 2014
Kilde: Revista de Enfermagem Referência, 4(1), 131-140
Sammendrag:

Nursing is facing a new reality with the inclusion of new strategies in the teaching/learning process. With high-fidelity simulation, the student acquires skills in a controlled and risk-free environment. A systematic literature review was conducted from December 2010 to February 2011 to identify the best scientific evidence on the gains perceived by the Nursing students in relation to high-fidelity simulation practice using specific inclusion criteria, descriptors and databases. Nine papers of high methodological quality were selected, which had been published between 2005 and 2011. The following themes emerged: satisfaction, learning and motivation, realism, self-confidence, technical skills, reflection on action, and transfer of skills. High-fidelity simulation is valued by students for increasing their cognitive and psychomotor perception of the clinical reality that awaits them and raises a lot of apprehension.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Artikkelen har en klar problemstilling: Hvordan vurderer sykepleierstudenter nytten av high-fidelity simuleringspraksis? Søkeord er presentert og det er rimelig klart hvilke kriterier som er brukt i seleksjonsprosessen. Flere reviewere har vært involvert for å kvalitetssikre prosessen. Databaser som er brukt, og tidsperioden det er søkt innenfor, er oppgitt. Det trinnvise søket og seleksjonsprosessen er redegjort for i tekst og i en flow-figur. Det ble også gjennomført et Google-søk, men det ga ingen nye artikler som tilfredsstilte inklusjonskriteriene. Søket ga i utgangspunktet 1119 treff, og etter seleksjon endte de opp med 9 artikler til den systematiske oversikten. Det er gjennomført en metodisk vurdering av den metodiske kvaliteten på studiene basert på klare dimensjoner, men ingen av studiene er ekskludert på basis av denne vurderingen. Resultatene er oppsummert i en tabell og tematisk tekst under følgende overskrifter: tilfredshet, motivasjon for læring, realisme, selvtillit, tekniske ferdigheter, refleksjon på handling og transfer skills.

Utdanning:
Tekniske verktøy:
Utdanningsnivå:
Didaktikk: