Digital storytelling in health professions education: a systematic review

Publikasjonsår : 2018 | Innleggsdato: 2020-12-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne undersøkt bruken av digital historiefortelling i helsefagene. De er både interessert i å kartlegge hvilke kontekster hvor digital historiefortelling brukes og hvilke innvirkninger dette har på læring og oppførsel. Forfatterne konkluderer med at de fleste studiene baserer seg på selv-rapportering og det trengs derfor flere studier av høy kvalitet med andre utfallsmål.  

Forfattere: Moreau KA, Eady K, Sikora L, Horsley T
År: 2018
Kilde: BMC Medical Education, 18:208
Sammendrag:

Background: Digital stories are short videos that combine stand-alone and first-person narratives with multimedia. This systematic review examined the contexts and purposes for using digital storytelling in health professions education (HPE) as well as its impact on health professionals’ learning and behaviours. 

Methods:  We focused on the results of HPE studies gleaned from a larger systematic review that explored digital storytelling in healthcare and HPE. In December 2016, we searched MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, CINAHL, and ERIC. We included all English-language studies on digital storytelling that reported at least one outcome from Levels 2 (learning) or 3 (behaviour) of The New World Kirkpatrick Model. Two reviewers independently screened articles for inclusion and extracted data. 

ResultsThe comprehensive search (i.e., digital storytelling in healthcare and HPE) resulted in 1486 unique titles/abstracts. Of these, 153 were eligible for full review and 42 pertained to HPE. Sixteen HPE articles were suitable for data extraction; 14 focused on health professionals’ learning and two investigated health professionals’ learning as well as their behaviour changes. Half represented the undergraduate nursing context. The purposes for using digital storytelling were eclectic. The co-creation of patients’ digital stories with health professionals as well as the creation and use of health professionals’ own digital stories enhanced learning. Patients’ digital stories alone had minimal impact on health professionals’ learning.

Conclusions:  This review highlights the need for high-quality research on the impact of digital storytelling in HPE, especially on health professionals’ behaviours. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er tilsynelatende utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Inklusjons- og eksklusjonskriterier er forholdsvis godt definert, en figur illustrerer de ulike stegene i søkeprosessen og det er foretatt en kvalitetsvurdering av de inkluderte artiklene. Kvalitetsvurderingen førte ikke til at noen studier ble utelatt og det er uklart hvordan vurderingen brukes i tolkningen av resultatene ut over å peke på at det trengs mer forskning av høy kvalitet.  

Tekniske verktøy:
Didaktikk: