The effects of blended learning on knowledge, skills, and satisfaction in nursing students: A meta-analysis

Publikasjonsår : 2019 | Innleggsdato: 2020-12-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne undersøkt hvilke effekt blended learning har på sykepleiestudenters kunnskap, ferdigheter og tilfredshet sammenlignet med tradisjonell undervisning. Resultatene viser at blended learning kan forbedre kunnskapen og tilfredshet hos studentene. Det er imidlertid ikke noen signifikant forskjell i ferdigheter mellom blended learning og tradisjonell undervisning. Selv om forfatterne sier det trengs flere studier av høy kvalitet mener de blended learning kan bli tatt i bruk i sykepleieutdannelsen 

Forfattere: Li C, He J, Yuan C, Chen B, Sun Z
År: 2019
Kilde: Nurse Education Today, 82:51–57
Sammendrag:

ObjectiveThe aim of this meta-analysis is to investigate the effects of blended learning on nursing students’ knowledge, skills and satisfaction. 

MethodsWe searched EMBASE, PubMed, CINAHL, Cochrane Library for publications in English up to December 2018. Two researchers independently screened the literature and extracted the data. Meta-analysis was performed with Revman5.0 for the eligible studies. 

ResultsA total of 8 studies met the inclusion criteria of meta-analysis, including 574 nursing students. Compared with traditional teaching, blended learning could effectively improve nursing students’ knowledge (SMD = 0.70, 95% CI [0.52, 0.87], P < 0.00001) and satisfaction (SMD = 0.72, 95% CI [0.08, 0.59], P = 0.01), and tended to improve the skills although without significant difference (SMD = 0.58, 95% CI [−0.17, 1.32], P = 0.13). 

ConclusionsBlended learning can effectively improve the knowledge and satisfaction of nursing students. Therefore, blended learning can be used as a teaching method in nursing education. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært forholdsvis tydelige på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Inklusjons- og eksklusjonskriterier beskrives greit i teksten, de har en figur som illustrerer de ulike delene av prosessen og de har gjennomført kvalitetsvurdering av de inkluderte artiklene. Ingen artikler ble ekskludert på bakgrunn av kvalitetsvurderingen. De har kun inkludert randomiserte kontrollerte studier og komparative studier fordi de ønsket å gjennomføre metaanalyser.  

Utdanning:
Tekniske verktøy:
Utdanningsnivå:
Didaktikk: