E-learning & information communication technology (ICT) in nursing education: A review of the literature

Publikasjonsår : 2014 | Innleggsdato: 2020-12-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten fokuserer forfatterne på bruken av e-læring i sykepleierutdannelsen. Det foretas en tematisk analyse av de inkluderte artiklene og tre hovedtema blir identifisert. De tre temaene er: utfordringer knyttet til e-læring hos studenter, bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi og utfordringer med e-læring for undervisere. Artikkelen er nyttig for å få en oversikt over utfordringer og muligheter med e-læring, men som forfatterne selv konkluderer med, er det behov for mer forskning på område.  

Forfattere: Button D, Harrington A, Belan I
År: 2014
Kilde: Nurse Education Today, 34(10):1311-1323
Sammendrag:

Objectives: To examine primary research articles published between January 2001 and December 2012 that focused on the issues for students and educators involved with E-learning in preregistration nursing programs. The literature was systematically reviewed, critically appraised and thematically analyzed.  

BackgroundE-learning is arguably the most significant change to occur in nursing education since the move from hospital training to the tertiary sector. Differences in computer and information literacy for both students and educators influence the success of implementation of E-learning into current curricula.  

Datasources: Online databases including CINAHL, MEDLINE, OVID, the ProQuest Central, PubMed, ERIC and Science Direct were used.  

Methods: The criteria used for selecting studies reviewed were: primary focus on electronic learning and issues faced by nursing students and/or nurse educators from undergraduate preregistration nursing programs; all articles had to be primary research studies, published in English in peer reviewed journals between January 2001 and December 2012.  

Results: Analysis of the 28 reviewed studies revealed the following three themes: issues relating to E-learning for students; use of information technologies; educator (faculty) issues involving pedagogy, workload and staff development in E-learning and associated technology.  

ConclusionThe review highlighted that commencing preregistration nursing students required ongoing education and support surrounding nursing informatics. This support would enable students to progress and be equipped with the life-long learning skills required to provide safe evidence based care. The review also identified the increased time and skill demands placed on nurse educators to adapt their current education methodologies and teaching strategies to incorporate E-learning.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er utarbeidet på en god måte. De inkluderte artiklene fremstilles i en tabell hvor svakheter ved de enkelte studiene beskrives. Fordi målet med artikkelen er å oppsummere resultatene tematisk påvirker ikke svakhetene ved studiene resultatene og diskusjonen i artikkelen. Definisjonen som gis av e-læring er forholdsvis bred, og det kunne med fordel vært redegjort for hvilke tekniske verktøy o.l. som ble brukt i de inkluderte artiklene.  

Utdanning:
Tekniske verktøy:
Utdanningsnivå:
Didaktikk: