Evaluating the Impact of Wikis on Student Learning Outcomes: An Integrative Review

Publikasjonsår : 2016 | Innleggsdato: 2020-12-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne fokusert på bruken av wikis i høyere utdannelse. De har inkludert studier fra ulike fagfelt, men analysen og diskusjonen er rettet inn slik at den skal være relevant for sykepleierutdannelsen. Forfatterne konkluderer med at wikis har potensial til å være et nyttig verktøy i undervisning, men at undervisere må være bevisst på hvordan de brukes mest effektivt.  

Forfattere: Trocky NM, Buckley KM
År: 2016
Kilde: Journal of Professional Nursing, 32(5): 364–376
Sammendrag:

Although wikis appear to have been reported as effective tools for educators, uncertainty exists as to their effectiveness in achieving student learning outcomes. The aim of this integrative review was to examine the current evidence on the impact of wikis on student learning in courses requiring collaborative or co-developed assignments or activities. The authors searched several electronic databases for relevant articles and used R. Whittemore and K. Knafl’s (2005) integrative review method to analyze and synthesize the evidence. Twenty-five articles met the selection criteria for this review, and four major themes for wiki use were identified: (a) writing skills, (b) collaboration, (c) knowledge acquisition, and (d) centralized repository. Although wikis have been found useful in improving student learning outcomes and hold great potential as an instructional strategy to aid students in learning various skills and gaining new knowledge, more research is needed on their effectiveness, especially in the area of nursing education.  

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. De ulike artiklene har ikke blitt kvalitetsvurdert, og det inkluderes studier fra høyere utdannelse generelt. Det kan være begrensende for i hvor stor grad funnene er overførbare til sykepleierutdannelsen selv om forfatterne har som mål å gjøre det relevant for nettopp det. 

Utdanning:
Tekniske verktøy:
Utdanningsnivå:
Didaktikk: