Effectiveness of Educational Technology to Improve Patient Care in Pharmacy Curricula

Publikasjonsår : 2015 | Innleggsdato: 2018-11-15
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne oversiktsartikkelen undersøkes det hva forskning sier om bruk av læringsteknologier innen farmasi for å øke ferdighetene knyttet til pasientpleie. Forfatterne inkluderer 19 artikler som alle grupperes til enten computer-aided instruction, pasientsimulering eller virtuelle pasienter. Forfatterne finner det de kaller overveldende positive erfaringer fra de inkluderte studiene når det gjelder digitale læringsformer. Dette står noe i kontrast til presentasjonen av resultatene fra de ulike analysene, som peker på manglende og svak effekt i flere tilfeller, blant annet relatert til blended learning-komponenten (lecture capture). Det pekes på at farmasistudenter er en generelt teknologipositiv gruppe, og at digital læring bør oppmuntres.

Forfattere: Smith M.A., Benedict N.
År: 2015
Kilde: American Journal of Pharmaceutical Education, 79(1):15
Sammendrag:

A review of the literature on the effectiveness of educational technologies to teach patient care skills to pharmacy students was conducted. Nineteen articles met inclusion criteria for the review. Seven of the articles included computer-aided instruction, 4 utilized human-patient simulation, 1 used both computer-aided instruction and human-patient simulation, and 7 utilized virtual patients. Educational technology was employed with more than 2700 students at 12 colleges and schools of pharmacy in courses including pharmacotherapeutics, skills and patient care laboratories, drug diversion, and advanced pharmacy practice experience (APPE) orientation. Students who learned by means of human-patient simulation and virtual patients reported enjoying the learning activity, whereas the results with computer-aided instruction were mixed. Moreover, the effect on learning was significant in the human-patient simulation and virtual patient studies, while conflicting data emerged on the effectiveness of computer-aided instruction.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Det er usikkerhet knyttet til hvordan man har gått frem metodisk. Problemstillingen beskrives relativt summarisk innledningsvis, det gjelder også inklusjons- og eksklusjonskriteriene. Det er vanskelig å få full oversikt over hva som har blitt valgt ut, og på hvilket grunnlag. Den videre håndteringen av inkluderte artikler er også kun overfladisk beskrevet. Forfatterne gir en narrativ beskrivelse av hva inkluderte artikler viser og grupperer de 19 inkluderte studiene i tre temaer forfatterne har definert. Det gjøres rede for en relativ høy grad av heterogenitet mellom studiene, men ikke eksplisitt for hvordan dette eventuelt er håndtert metodisk.

Utdanning:
Utdanningsnivå: