Game Elements and Instruments for Assessing Nursing Students’ Experiences in Learning Clinical Reasoning by Using Simulation Games: An Integrative Review

Publikasjonsår : 2020 | Innleggsdato: 2020-12-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne fokusert på å analysere spillelementene i simuleringsspill og hvilke metoder som er blitt brukt for å vurdere sykepleiestudenters erfaringer med å lære klinisk skjønn ved bruk av disse spillene. Forskerne anbefaler at flere spillelementer burde anvendes i disse simuleringsspillene. Gjennomgangen viser også at metodene som blir brukt for å vurdere sykepleiestudentenes erfaringer var selvutviklet og at det er behov for å utvikle slike verktøy som kan valideres.    

 

Forfattere: Havola S, Koivisto JM, Mäkinen H, Haavisto E
År: 2020
Kilde: Clinical Simulation in Nursing, 46:1–14
Sammendrag:

BackgroundThe use of game elements motivates students to learn and positively affects students’ learning outcomes. The purpose of this review is twofold: to analyze (a) game elements in simulation games and (b) the instruments used to assess nursing students’ experiences in learning clinical reasoning (CR) by using simulation games. 

MethodThe review includes nine studies retrieved from eight electronic databases. The data were analyzed deductively and inductively. 

ResultsThe analysis revealed that the use of several game elements in simulation games was rare. Moreover, although several self-developed instruments used to assess students’ experiences in learning CR were found, most of the instruments were poorly validated. 

ConclusionsMore game elements should be implemented in simulation games used by nursing students to learn CR. Moreover, the instruments used to assess nursing students’ experiences in learning CR through simulation games should be further developed and validated. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært tydelige på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Inklusjons- og eksklusjonskriterier er tydelig definert, et PRISMA-diagram dokumenter de ulike fasene i prosessen og det er foretatt en kvalitetsvurdering av de inkluderte studiene. Kvalitetsvurderingen førte ikke til at noen studier ble ekskludert. Fremstillingen av resultatene virker veloverveid og er supplert med oversiktlige tabeller og figurer. 

Utdanning:
Utdanningsnivå:
Didaktikk: