User experiences of virtual reality technologies for healthcare in learning: an integrative review

Publikasjonsår : 2020 | Innleggsdato: 2020-12-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne fokusert på hvilke former for kunstig virkelighet som er brukt i undervisning i helsefagene og hvilke brukeropplevelser det var med de ulike teknologiene. Forfatterne finner at simulatorer som bruker haptiske enheter var den mest brukte formen for simulator og at de fleste komponentene av brukeropplevelsen var observert der. Forfatterne trekker frem behovet for mer forskning på området slik at bruk av denne teknologien kan bidra til bedre pasientsikkerhet.

Forfattere: Mäkinen H, Haavisto E, Havola S, Koivisto JM
År: 2020
Kilde: Behaviour & Information Technology
Sammendrag:

The aim of this integrative review was to analyse the usage of different virtual reality (VR) technologies in learning and user experiences (UXs) of these technologies in healthcare practice and education. The integrative review was conducted in spring 2019 by searching eight international databases. The searches retrieved n = 26 original articles that were quality checked and included for the review. Three different VR technologies used in the field of healthcare education and practice were identified: haptic device simulators, computer-based simulations and head-mounted displays (HMDs). The haptic simulators were the most often used, whereas the HMD devices were the least-used technology in the field of healthcare. In immersive virtual environments, UX includes ten components. Most of the components were observed in the context of haptic devices and HMD devices, with all ten components being observed with the HMD devices. Almost all of the components were rated as positive. In conclusion, the development of VR technology has enabled the creation of the most comprehensive UXs, thus enhancing skill development, enabling remote access to training and, ultimately, improving patient safety. This review is important as it highlights the need for far more UX research within immersive virtual environments. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Inklusjons- og eksklusjonskriterier er tydelig definert, et PRISMA-diagram dokumenter de ulike fasene i prosessen og det er foretatt en kvalitetsvurdering av de inkluderte studiene. Kvalitetsvurderingen førte ikke til at noen studier ble ekskludert. Fremstillingen av resultatene virker veloverveid.  

Utdanning:
Utdanningsnivå:
Didaktikk: