Mobile technologies in the Nursing area

Publikasjonsår : 2018 | Innleggsdato: 2021-03-08
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne bredt anlagte systematiske oversikten undersøker forfatterne forskningen som er gjort på mobil teknologi brukt av sykepleiere. Forfatterne definerer dette forholdsvis bredt og har både med artikler som handler om sykepleiere i jobb, sykepleiestudenter og pasienter. De skiller imidlertid mellom disse tre kategoriene i diskusjonsdelen.

Forfattere: Silva AMA, Mascarenhas VHA, Araújo SNM, Machado DS, Santos AMR, Andrade EMLR
År: 2018
Kilde: Revista Brasileira de Enfermagem, 71(5):2570–2578
Sammendrag:

Objective: To identify in the literature studies on mobile technologies in Nursing. 

Method: Integrative literature review in which was used the Population, Interest and Context (PICo) strategy, the tool of the National Library of Medicine for formulation of the research question, and search without a determined period of time in the following bibliographic databases: Medical Literature and Retrieval System onLine/PubMed®), Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL), SCOPUS (Elsevier), Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS) and Nursing Database (BDENF). Data collection period was from January to March 2017. 

Results: Fifteen articles were selected, in which were addressed mobile technologies in Nursing for nurses, undergraduate students and patients. 

Conclusion: Mobile technologies in Nursing are a recent theme and enable care data sharing, experience acquisition by undergraduate students and patient empowerment. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er tilsynelatende utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært forholdsvis tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Inklusjons- og eksklusjonskriterier kunne vært tydeligere definert. De ulike stegene i søkeprosessen er dokumentert blant annet med en informativ figur og søkestrategien i de ulike databasene beskrives i en tabell. Forfatterne har ikke gjort noen metodologisk vurdering av de inkluderte studiene. Resultatene oppsummeres narrativt. Det er til tider litt uklar engelsk, noe som gjør artikkelen noe tung å lese. 

Utdanning:
Tekniske verktøy:
Didaktikk: