Mobile Technology and Its Use in Clinical Nursing Education: A Literature Review

Publikasjonsår : 2015 | Innleggsdato: 2021-03-08
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne undersøkt forskning på hvordan mobil teknologi brukes i klinisk praksis for bachelorstudenter i sykepleie. Forfatterne deler inn funnene sine i tre hovedkategorier, “definisjoner og bruk”, “hvordan klinisk praksis og utdannelse endres” og “kompleksitet i implementering”. Det anbefales å ta i bruk mobile enheter i klinisk praksis, men det krever at man finner gode løsninger på utfordringene som kan oppstå i implementeringen. 

Forfattere: O’Connor S, Andrews T
År: 2015
Kilde: Journal of Nursing Education, 54(3):137–144
Sammendrag:

Nursing students face a variety of challenges to learning in clinical practice, from the theory–practice gap, to a lack of clinical supervision and the ad hoc nature of learning in clinical environments. Mobile technology is proposed as one way to address these challenges. This article comprehensively summarizes and critically reviews the available literature on mobile technology used in undergraduate clinical nursing education. It identifies the lack of clear definitions and theory in the current body of evidence; the variety of mobile devices and applications used; the benefits of mobile platforms in nursing education; and the complexity of sociotechnical factors, such as the cost, usability, portability, and quality of mobile tools, that affect their use in undergraduate clinical nursing education. Implications for nursing education and practice are outlined, and recommendations for future research are discussed.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er tilsynelatende utarbeidet på en god måte, men søket burde vært bedre dokumentert. Inklusjons- og eksklusjonskriteriene er noe uklart definert og det mangler noe informasjon om de ulike stegene i søkeprosessen. Forfatterne har ikke gjennomført noen vurdering av den metodologiske kvaliteten til de inkluderte studiene. De inkluderte studiene er analysert ved bruk av tematisk analyse. Analysen og diskusjonen av resultatene virker veloverveid.

Utdanning:
Tekniske verktøy:
Utdanningsnivå:
Didaktikk: