Use of Mobile Devices to Access Resources Among Health Professions Students: A Systematic Review

Publikasjonsår : 2015 | Innleggsdato: 2021-03-08
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne undersøkt hvilke typer mobile enheter som brukes i utdanning i helseprofesjonene og hvilke verktøy som studentene hadde tilgang til gjennom disse enhetene. Denne artikkelen er skrevet av bibliotekarer og de skriver om hvilke implikasjoner funnene deres har for bibliotekarer som arbeider i helsefagsbibliotek. Funnene og diskusjonen av disse kan fortsatt være relevant for de som underviser. Forfatterne konkluderer med at funnene i denne systematiske oversikten viser store muligheter for å tilgjengeliggjøre mobile enheter, og for å utvikle spesifikke læringsressurser som kan innlemmes i undervisning og i klinisk praksis.

Forfattere: Mi M, Wu W, Qiu M, Zhang Y, Wu L, Li J
År: 2015
Kilde: Medical Reference Services Quarterly, 35(1):64–82
Sammendrag:

This systematic review examines types of mobile devices used by health professions students, kinds of resources and tools accessed via mobile devices, and reasons for using the devices to access the resources and tools. The review included 20 studies selected from articles published in English between January 2010 and April 2015, retrieved from PubMed and other sources. Data extracted included participants, study designs, mobile devices used, mobile resources/apps accessed, outcome measures, and advantages of and barriers to using mobile devices. The review indicates significant variability across the studies in terms of research methods, types of mobile programs implemented, resources accessed, and outcomes. There were beneficial effects of using mobile devices to access resources as well as conspicuous challenges or barriers in using mobile devices. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært forholdsvis tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Inklusjons- og eksklusjonskriterier er beskrevet på en god måte og søkestrategien ble fagfellevurdert av et team med bibliotekarer. Forfatterne har gjennomført kvalitetsvurdering i henhold til prinsipper diskutert i utdanningsforskning, uten at det sies noe mer om det. Resultatene fra de inkluderte studiene oppsummeres kvalitativt, da det ikke var mulig å gjennomføre kvantitative analyser.  

Tekniske verktøy:
Didaktikk: