Multiuser virtual worlds in healthcare education: A systematic review

Publikasjonsår : 2018 | Innleggsdato: 2021-02-18
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten undersøker forfatterne bruken av virtuelle verdener med flere brukere i utdanning av helseprofesjonene. De finner at det er særlig Second Life som er i bruk, og at det ofte brukes for å fokusere på samarbeid og kommunikasjon. Effektene av bruken av virtuelle verdener er uklar på grunn av for dårlig kvalitet på den eksisterende forskningen. Forfatterne foreslår hvordan man bør innrettes for å gjøre noe med det.

Forfattere: Liaw SY, Carpio GAC, Lau Y, Tan SC, Lim WS, Goh PS
År: 2018
Kilde: Nurse Education Today, 65:136–149
Sammendrag:

Background: The use of multiuser virtual worlds (MUVWs) for collaborative learning has generated interest among healthcare educators. Published evidence to support its use is growing, but none has synthesized the evidence to guide future work. 

Objective: This study sought to provide a comprehensive and systematic evaluation of MUVWs in healthcare education. 

Design: A systematic review.

Methods: A systematic search of five databases including CINAHL, Cochrane library, EMBASE, PubMed, and Scopus, was conducted from inception up to January 2017. Two independent researchers selected studies that met the inclusion criteria and assessed for methodological quality using the Medical Education Research Study Quality Instrument (MERSQI). A total of 18 studies were reviewed and their data were synthesized narratively using a 3-P model (presage-process-product). 

Results: Average scores in the MERSQI for methodological quality are 10/18, which is modest. A rally by the government or professional bodies towards more collaborative working among healthcare professionals is a key driver behind implementing MUVWs. Funding is important for its development and evaluation. Team training in acute care and communication training were the most frequent learning objectives, and predominant learning activities include practice on simulation scenario and debriefing. Two-thirds of the studies did not explain their theoretical framework that underpinned their design and implementation of MUVWs. While MUVWs in healthcare education is generally well-received, learning outcomes remain inconclusive. 

Conclusion: Despite a growth of studies on the use of MUVW in healthcare education, there is a need for more understanding of the application of theories to inform the learning activities. Therefore, we suggest educators to incorporate a theoretical model to explain the learning processes behind MUVWs. To improve the quality of evidence, we call for researchers to employ a more rigorous and broader approach to evaluation that explicates longer-term outcomes, including cost benefit analyses. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Inklusjons- og eksklusjonskriterier er forholdsvis tydelig definert, et PRISMA-diagram dokumenterer de ulike stegene i søkeprosessen og det er gjennomført kvalitetsvurdering av de inkluderte studiene. Artikkelen inneholder også informative tabeller om de inkluderte studiene.

Didaktikk: