Effects of the Use of High-Fidelity Human Simulation in Nursing Education: A Meta-Analysis

Publikasjonsår : 2015 | Innleggsdato: 2021-02-18
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne meta-analysen har forfatterne undersøkt effektene av bruk av high-fidelity simulering i sykepleieutdanningen. Deres tentative konklusjon er at simulering kan ha positive effekter på kognitive- og ferdighetsmål, og at det ikke er mulig å konkludere hva effekten er på følelse av mestring og tilfredshet. Forfatterne mener det trengs flere randomisert kontrollerte studier med større utvalg for å kunne trekke klarere konklusjoner.  

Forfattere: Lee J, Oh PJ
År: 2015
Kilde: Journal of Nursing Education, 54(9):501–507
Sammendrag:

BACKGROUND: This study was conducted to evaluate the effects of high-fidelity human simulation (HFHS) on cognitive, affective, and psychomotor outcomes of learning. 

METHOD: PubMed, Cochrane Library, EMBASE, CINAHL, and Korean databases were searched. The RevMan program was used for analysis. 

RESULTS: A meta-analysis was conducted of 26 controlled trials, with a total of 2,031 nursing students. The use of HFHS tended to have beneficial effects on cognitive and psychomotor domains of learning. In analysis of cognitive outcomes, the weighted average effect size across studies was −0.97 for problem-solving competency, −0.67 for critical thinking, and −2.15 for clinical judgment. The effect size for clinical competence of the psychomotor domain was −0.81. 

CONCLUSION: Use of HFHS might positively impact a high level of cognitive skill and clinical skill acquisition. Further research is required to determine the effectiveness of use of HFHS as an educational strategy to improve knowledge acquisition and communication skills.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne meta-analysen er utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. De inkluderer studier så lenge det er mulig å regne ut effektstørrelser. Forfatterne dokumenterer de ulike stegene i søkeprosessen med en figur og gode beskrivelser i teksten. Det er også gjennomført vurdering av den metodologiske kvaliteten til de inkluderte studiene.

Utdanning:
Tekniske verktøy:
Didaktikk: